• NCS. TRƯƠNG VĂN TÚ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ

  Đăng ngày 28-04-23

  Ngày 24/4/2023, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Trương Văn Tú đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài " Ảnh hưởng của hệ thống thông tin k[…]

 • BỘ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC BỘ MÔN CHO NCS VŨ LÊ LAM

  Đăng ngày 31-01-23

  Ngày 13/01/2023 tại phòng 1111, Bộ môn Nguyên lý Kế toán tổ chức Sinh hoạt khoa học cho NCS Vũ Lê Lam. Buổi sinh hoạt do PGS.TS Phạm Đức Cường chủ trì cùng với các Thầy cô giáo Viện Kế toán - Kiểm toá[…]

 • NGHIÊN CỨU SINH VŨ THỊ NAM BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

  Đăng ngày 31-07-22

  Ngày 22/07/2022, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Vũ Thị Nam đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài " Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh gi[…]

 • NCS. VŨ THỊ NAM BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ LUẬN ÁN

  Đăng ngày 23-10-21

  Ngày 23/10/2021 tại văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán diễn ra buổi bảo vệ cấp cơ sở luận án của NCS. Vũ Thị Nam với đề tài: ​"Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động trong các doanh […]

 • NCS. Thạc sỹ. GV Viện kế toán - Kiểm toán Dương Thị Chi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

  Đăng ngày 16-10-21

  Ngày 20/7/2021 tại G101 nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Dương Thị Chi, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài " Ảnh hưởng của điều c[…]

 • Bộ môn Nguyên lý Kế toán

  Đăng ngày 16-10-21

  BỘ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Các môn học đảm nhiệm: Nguyên lý kế toán Kế toán Công Kế toán quốc tế Kế toán dự án đầu tư Lý thuyết kế toán Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán Lãnh đạo Bộ môn: Trưởng Bộ mô[…]