• NCS. Đỗ Quỳnh Chi bảo vệ cấp cơ sở luận án

    Đăng ngày 23-07-21

    Ngày 20/7/2021 tại văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán diễn ra buổi bảo vệ cấp cơ sở luận án của NCS Đỗ Quỳnh Chi với đề tài: ​"Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến của các kiểm toán viên độc lậ[…]

  • Bộ môn Kiểm toán

    Đăng ngày 23-04-19

    BỘ MÔN KIỂM TOÁN Các môn học đảm nhiệm Kiểm toán căn bản Kiểm toán tài chính Kiểm toán nội bộ Kiểm toán hoạt động Kiểm soát quản lý Lãnh đạo Bộ môn: Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa Phó trư[…]