• NCS. Nguyễn Thị Hải Hà bảo vệ cấp cơ sở luận án

  Đăng ngày 30-11-21

  Ngày 30/11/2021 tại văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán diễn ra buổi bảo vệ cấp cơ sở luận án của NCS. Nguyễn Thị Hải Hà với đề tài: ​" Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại […]

 • NCS. Lê Thị Tuyết Nhung bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

  Đăng ngày 24-10-21

  Ngày 18/10/2021, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Lê Thị Tuyết Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài " Các nhân tố ảnh hưởng đến ch[…]

 • Bộ môn Kiểm toán

  Đăng ngày 16-10-21

  BỘ MÔN KIỂM TOÁN Các môn học đảm nhiệm Kiểm toán căn bản Kiểm toán tài chính Kiểm toán nội bộ Kiểm toán hoạt động Kiểm soát quản lý Lãnh đạo Bộ môn: Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa Phó trư[…]

 • NCS. Đỗ Quỳnh Chi bảo vệ cấp cơ sở luận án

  Đăng ngày 16-10-21

  Ngày 20/7/2021 tại văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán diễn ra buổi bảo vệ cấp cơ sở luận án của NCS Đỗ Quỳnh Chi với đề tài: ​"Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến của các kiểm toán viên độc lậ[…]