• NCS. PHẠM THỊ THU TRANG BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ

  Đăng ngày 28-04-23

  Ngày 28/4/2023, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Phạm Thị Thu Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài " Hệ thống kiểm soát gắn với kế[…]

 • NCS. Đỗ Quỳnh Chi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

  Đăng ngày 31-03-23

  Ngày 22/3/2023, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Đỗ Quỳnh Chi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài " Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đế[…]

 • NCS. KHIẾU HỮU BÌNH BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ LUẬN ÁN

  Đăng ngày 28-02-23

  Ngày 25/02/2023 tại văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán diễn ra buổi bảo vệ cấp cơ sở luận án của NCS. Khiếu Hữu Bình với đề tài: ​" Nghiên cứu tác động của kiểm toán nội b ộ tới hiệu lực kiểm soát nội[…]

 • NCS. NGUYỄN THỊ DIỆU THUÝ BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ LUẬN ÁN

  Đăng ngày 28-02-23

  Ngày 16/02/2023 tại văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán diễn ra buổi bảo vệ cấp cơ sở luận án của NCS. Nguyễn Thị Diệu Thuý với đề tài: ​"Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin lợi nhuậ[…]

 • BỘ MÔN KIỂM TOÁN TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC BỘ MÔN CHO NCS KHIẾU HỮU BÌNH

  Đăng ngày 31-01-23

  Vừa qua, tại phòng 1114 nhà A1, Bộ môn Nguyên lý Kiểm toán tổ chức Sinh hoạt khoa học cho NCS Khiếu Hữu Bình. Buổi sinh hoạt do PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cùng với các Thầy cô giáo Viện Kế t[…]

 • NCS. Nguyễn Thị Hải Hà bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

  Đăng ngày 25-12-22

  Ngày 16/12/2022, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Nguyễn Thị Hải Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến tính[…]

 • BỘ MÔN KIỂM TOÁN TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC BỘ MÔN CHO NCS

  Đăng ngày 24-11-22

  Ngày 22/11/2022 tại phòng 1114, Bộ môn Kiểm toán tổ chức Sinh hoạt khoa học cho NCS Hoàng Văn Huệ. Buổi sinh hoạt do PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cùng với các Thầy cô giáo Viện Kế toán - Kiểm […]

 • NCS. Hoàng Nguyệt Quyên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

  Đăng ngày 28-10-22

  Ngày 25/10/2022, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Hoàng Nguyệt Quyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài " Nghiên cứu các yếu tố của ki[…]

 • Nghiên cứu sinh Trịnh Viết Giang bảo vệ luận án tiến sĩ

  Đăng ngày 30-07-22

  Ngày 19/07/2022, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Trịnh Viết Giang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài " Nghiên cứu kiểm soát nội bộ tr[…]

 • NCS. Nguyễn Thị Hải Hà bảo vệ cấp cơ sở luận án

  Đăng ngày 30-11-21

  Ngày 30/11/2021 tại văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán diễn ra buổi bảo vệ cấp cơ sở luận án của NCS. Nguyễn Thị Hải Hà với đề tài: ​" Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại […]