• Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diệu Thúy bảo vệ luận án tiến sĩ

  Đăng ngày 03-07-24

  Vào ngày 26/06/2024 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Diệu Thúy, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài: Tác động […]

 • Nghiên cứu sinh Khiếu Hữu Bình bảo vệ luận án tiến sĩ

  Đăng ngày 05-03-24

  Vào 16h Ngày 28/2/2024 tại P501 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Khiếu Hữu Bình, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu t[…]

 • Nghiên cứu sinh Phạm Huy Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ

  Đăng ngày 27-11-23

  Vào 16h00 ngày 14/11/2023 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Huy Hùng, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Các nhân t[…]

 • Nghiên cứu sinh Nguyễn Tất Thắng bảo vệ luận án tiến sĩ

  Đăng ngày 30-10-23

  Vào 16h00 ngày 24/10/2023 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Tất Thắng, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Các nhâ[…]

 • NCS. PHẠM HUY HÙNG BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ LUẬN ÁN

  Đăng ngày 01-08-23

  Ngày 06/07/2023 tại văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán diễn ra buổi bảo vệ cấp cơ sở luận án của NCS. Phạm Huy Hùng với đề tài: ​"Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của c[…]

 • NCS. PHẠM THỊ THU TRANG BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ

  Đăng ngày 28-04-23

  Ngày 28/4/2023, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Phạm Thị Thu Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài " Hệ thống kiểm soát gắn với kế[…]

 • NCS. Đỗ Quỳnh Chi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

  Đăng ngày 31-03-23

  Ngày 22/3/2023, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Đỗ Quỳnh Chi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài " Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đế[…]

 • NCS. KHIẾU HỮU BÌNH BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ LUẬN ÁN

  Đăng ngày 28-02-23

  Ngày 25/02/2023 tại văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán diễn ra buổi bảo vệ cấp cơ sở luận án của NCS. Khiếu Hữu Bình với đề tài: ​" Nghiên cứu tác động của kiểm toán nội b ộ tới hiệu lực kiểm soát nội[…]

 • NCS. NGUYỄN THỊ DIỆU THUÝ BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ LUẬN ÁN

  Đăng ngày 28-02-23

  Ngày 16/02/2023 tại văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán diễn ra buổi bảo vệ cấp cơ sở luận án của NCS. Nguyễn Thị Diệu Thuý với đề tài: ​"Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin lợi nhuậ[…]

 • BỘ MÔN KIỂM TOÁN TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC BỘ MÔN CHO NCS KHIẾU HỮU BÌNH

  Đăng ngày 31-01-23

  Vừa qua, tại phòng 1114 nhà A1, Bộ môn Nguyên lý Kiểm toán tổ chức Sinh hoạt khoa học cho NCS Khiếu Hữu Bình. Buổi sinh hoạt do PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cùng với các Thầy cô giáo Viện Kế t[…]