• Cô loan

    Đăng ngày 14-06-19

    ● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán ● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp ● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán,phân tích ● Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga ● Điện thoại: 0913323[…]

  • Bộ môn Kế toán Quản trị

    Đăng ngày 14-06-19

    BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Các môn học đảm nhiệm Kế toán quản trị 1 Kế toán quản trị 2 Phân tích kinh doanh Lãnh đạo Bộ môn: Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Xuân Kiên[…]