Tin tức & Sự kiện

THÔNG BÁO V/v :Bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống máy chủ Web và hệ thống Wifi

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ƯDCNTT
------------------------
Số 15/ TTUDCNTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2022
 
THÔNG BÁO
(V/v :Bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống máy chủ Web và hệ thống Wifi)
Kính gửi : Cán bộ giáo viên và sinh viên trường.
Từ 8h ngày 03/05/2022 đến 06h ngày 04/05/022, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống chứng chỉ bảo mật SSL (Secure Sockets Layer) cho tất cả các trang Web và hệ thống Wifi của trường. Sau thời gian bảo trì nâng cấp, các trang Web và hệ thống Wifi của trường được cập nhật chứng chỉ bảo mật mới. Vì vậy, khi kết nối vào các ID Wifi trường (Neu Staff, Neu Student, Neu Free) hệ thống sẽ yêu cầu người dùng xác thực bằng tài khoản Office365.
Trong quá trình thực hiện, nếu thắc mắc đề nghị người dùng liên hệ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Đ/c Ngô Đức Nghị 0912.039869, Đ/c Trần Trung Hiếu 0915.600064) để được hỗ trợ.
            Trân trọng!
Nơi nhận:
- Các đơn vị trong trường
- Cổng TTĐT (để thông báo);
- Lưu TTUDCNTT.
GIÁM ĐỐC
                       
      
                                   
TS. Lê Việt Thủy
 

Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?