Tin tức & Sự kiện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021
 
  1. Thời gian:
  2. Khóa 61 ĐHCQ, khóa 31 VB2CQ trở về trước : 06/04/2021-16/04/2021
  3. Khóa 62 ĐHCQ (bao gồm cả học phí GDQPAN) : 19/04/2021-23/04/2021
 
  1. Cách thức: Chuyển khoản:
ĐV hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Số TK       : 999926666899 – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội
Nội dung  : Mã SV – Họ tên – Khóa – Nộp học phí học phí kỳ 2 năm 2020-2021
Ví dụ        : 11174591 – Đỗ Thanh Thùy – K59 – Nộp học phí kỳ 2 năm 2020-2021
  1. Lưu ý
Đối với trường hợp chuyển tiền nộp học phí không ghi đầy đủ thông tin (thiếu mã sinh viên, họ tên…), đề nghị sinh viên photo lại giấy nộp tiền/ in lại chi tiết giao dịch nộp tại phòng 219 nhà A1.
 
Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?