Tin tức & Sự kiện

Thông báo v/v lấy ý kiến sinh viên hệ đại học chính quy về công tác cố vấn học tập năm học 2019-2020


Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo v/v lấy ý kiến sinh viên hệ đại học chính quy về công tác cố vấn học tập năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?