TUYỂN SINH

KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 01 NĂM 2018 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 12 NĂM 2017 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 11 NĂM 2017 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 10 NĂM 2017 Thông báo điểm trúng tuyển Chương trình cử nhân kế toán bằng Tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Khóa 59 - Hệ chính quy năm 2017 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 09 NĂM 2017 Thông báo V/v Tuyển sinh chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán bằng tiếng anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, hệ chính quy năm 2017 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 08 NĂM 2017 Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo đại học Cử nhân Kế toán - Tài chính, BIFA khoá 04 KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 07 NĂM 2017 Xem tiếp ...

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 cho sinh viên CFAB và BIFA Lịch học kỳ 2 năm học 2017 2018_lớp BIFA Lịch học kỳ 2 năm học 2017 2018_lớp CFAB 1 Thông báo v/v tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc chương trình trọng điểm cấp quốc gia KX.01/16-20 Thông báo mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế” CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "CMA – THE KEY TO YOUR ACCOUNTING & FINANCE CAREER" Quyết định V/v Bổ nhiệm cố vấn học tập kiêm nhiệm cho sinh viên hệ đại học chính quy theo hình thức tín chỉ năm học 2016-2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thông báo v/v tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2016-2017 Thông báo hội thảo khoa học giảng viên trẻ - ICYREB 2016 "Doanh nghiệp Việt Nam trong TPP" Thông báo điểm xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Kế toán - Tài chính BIFA, Khóa 3, năm 2016 Xem tiếp ...

QUẢNG CÁO