TUYỂN SINH

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 03+04/2019 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 02+03/2019 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 01/2019 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 12/2018 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 11/2018 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 10/2018 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 09/2018 Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo đại học Cử nhân Kế toán và Cử nhân Kế toán và Tài chính do Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) cấp bằng học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2018 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 09/2018 Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán bằng Tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, hệ chính quy năm 2018 Xem tiếp ...

THÔNG BÁO

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 03+04/2019 Thông báo Tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Kế toán và Tài chính (MSc Accounting and Finance) do Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) cấp bằng học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019 Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo đại học Cử nhân Kế toán (BA Accounting) và Cử nhân Kế toán và Tài chính (BA Accounting and Finance) do Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) cấp bằng học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019 Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) tổ chức cuộc thi trực tuyến “ICAEW 100 Khu vực Đông Nam Á" LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 01/2019 Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo đại học Cử nhân Kế toán và Cử nhân Kế toán và Tài chính do Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) cấp bằng học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2018 Thư mời tham dự Hội Thảo: "XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI VIỆT NAM" Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán bằng Tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, hệ chính quy năm 2018 Kế hoạch Tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán bằng Tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, hệ chính quy năm 2018 Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Kế toán Tài chính liên kết BIFA năm 2018 Xem tiếp ...