Tin tức & Sự kiện

Viện Kế toán - Kiểm toán góp ý Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày 05/01/2021, thực hiện Công văn số 2326/ĐHKTQD-TCCB của Hiệu trưởng về góp ý Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tập thể sư phạm Viện Kế toán - Kiểm toán tổ chức buổi họp để lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy chế.

- Thành phần: Bao gồm toàn thể viên chức và người lao động của Viện
- Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh
- Thư ký: TS Đoàn Thanh Nga
Các nội dung trong buổi lấy ý kiến gồm:
1. Quán triệt và phổ biến đến các viên chức và người lao động trong đơn vị về chủ trương xây dựng và nội dung của quy chế tổ chức và hoạt động trường đại học kinh tế quốc dân
2. Phổ biến và hướng dẫn các thành viên trong đơn vị đóng góp ý kiến với dự thảo quy chế
3. Tổng hợp các ý kiến góp ý với dự thảo quy chế vào biên bản hội nghị
Một số hình ảnh tại buổi góp ý:
PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh chủ trì buổi góp ý


Các Thầy Cô tham gia góp ý kiến
Bài và ảnh: Viện Kế toán - Kiểm toán
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?