Tin tức & Sự kiện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ HÈ 2021


Kính gửi SV ĐHCQ đã đăng ký học kỳ hè 2021.
Căn cứ thông báo của Nhà trường về việc thực hiện kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện chống dịch COVID-19 https://saa.neu.edu.vn/thong-bao-so-4-ve-ke-hoach-lam-viec-giang-day-hoc-tap-trong-dieu-kien-phong-chong-dich-covid-19.html
Phòng QLĐT thông báo tới SV về việc giảng dạy, học tập trong kỳ hè 2021 như sau:
1, SV sẽ bắt đầu học kỳ hè từ ngày 10/05/2021 bằng hình thức học tập trực tuyến đến khi có thông báo mới nhất của Trường.
2, SV sử dụng email để đăng nhập vào các lớp LMS (cách tìm lớp LMS là sử dụng mã lớp học phần để tìm kiếm lớp học phần đã đăng ký).
3, Trung tâm Ứng dụng CNTT sẽ tạo lớp LMS và giáo viên sẽ add sinh viên vào lớp căn cứ vào danh sách sinh viên đã đăng ký học thành công vào lớp học phần đó.
4, Đối với những SV đã đăng ký Chuyên đề thực tập kỳ hè đề nghị liên hệ với Khoa/Viện để biết thêm kế hoạch thực tập và hướng dẫn của giáo viên.
Trân trọng!
 
Các tin khác:
» Program committee 2021
( Đăng ngày 22/05/2021)

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?