Tin tức & Sự kiện

Thông báo về việc đăng ký tham gia nhóm nhà khoa học điển hình năm 2021


Kính gửi: Các nhà khoa học trong toàn TrườngĐể tiếp tục triển khai kế hoạch năm 2021 theo Quyết định số 188/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/02/2021 về việc giao dự toán chi ngân sách trường thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, với mục tiêu tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học chất lượng cao, viết bài và tham dự các diễn đàn/hội thảo, xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, gia tăng hình ảnh của Trường trên các diễn đàn tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phát triển doanh nghiệp; Nhà trường xin thông báo về việc đăng ký tham gia Nhóm nhà khoa học điển hình năm 2021 như sau:
1. Đối tượng đăng ký
- Nhóm nhà khoa học điển hình bao gồm cán bộ, viên chức cơ hữu của Trường;
- Nhóm nhà khoa học điển hình gồm có một trưởng nhóm, và tổng số thành viên của nhóm không vượt quá 05 người;
- Trưởng nhóm nhà khoa học điển hình là cán bộ, viên chức cơ hữu của NEU; có trình độ tiến sĩ trở lên; có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu; là nhà khoa học có uy tín, có năng lực tổ chức, tập hợp các nhà khoa học, có khả năng định hướng phát triển, xây dựng và điều phối triển khai các nhiệm vụ KH&CN;
- Thành viên nhóm nhà khoa học điển hình là cán bộ, viên chức cơ hữu của Trường, thuộc cùng đơn vị hoặc các đơn vị khác nhau;
- Tại thời điểm tuyển chọn, các thành viên nhóm nhà khoa học điển hình đang không chịu hình thức kỷ luật nào.
2. Lĩnh vực đăng ký
Nhà trường đầu tư phát triển các nhóm nhà khoa học điển hình nghiên cứu và tư vấn về các lĩnh vực sau:
- Nhóm nhà khoa học điển hình về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Kế toán
- Nhóm nhà khoa học điển hình về lĩnh vực Kinh tế học – Kinh tế phát triển
- Nhóm nhà khoa học điển hình về lĩnh vực Quản lý - Quản trị kinh doanh
- Nhóm nhà khoa học điển hình về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
- Nhóm nhà khoa học điển hình về lĩnh vực Lao động – Xã hội
3. Thời gian và kinh phí thực hiện:
- Thời gian: 01 năm (kể từ ngày ký Hợp đồng)
- Kinh phí: 100.000.000 đồng/01 năm (Một trăm triệu đồng)
4. Yêu cầu sản phẩm đầu ra
Các sản phẩm đầu ra bao gồm 2 nhóm sản phẩm sau:
- 04 bài viết đánh giá theo Quý và kiến nghị về các vấn đề có tính thời sự thuộc lĩnh vực của nhóm, được đăng trong tài liệu/kỷ yếu và tham gia phát biểu tại Hội thảo Kinh tế Việt Nam thường niên, các Hội thảo quốc gia và quốc tế, các Tọa đàm kinh tế... Các bài viết này sẽ được tập hợp trong các Báo cáo kinh tế Quý và kiến nghị của Trường gửi đến các Bộ ban ngành trung ương địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà khoa học...
- 04 bài báo đăng trên các báo chí/truyền hình có độ lan tỏa lớn về lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh (dưới hình thức bài viết hoàn chỉnh hoặc bài trả lời phỏng vấn....) về các vấn đề có tính thời sự thuộc lĩnh vực của nhóm.
- Chủ đề các bài viết/bài báo do nhóm tự lựa chọn, dựa trên những vấn đề mang tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn cấp thiết của Việt Nam và thế giới; hoặc theo đặt hàng của Trường khi có nhu cầu.
5. Tài liệu và hướng dẫn đăng ký
- Hướng dẫn, quy trình và biểu mẫu: tại trang web cấp 2 Phòng QLKH: https://khoahoc.neu.edu.vn, Menu Văn bản – Quy định/Nhóm nhà khoa học điển hình/Quy định hoặc Phụ lục 10 của Hướng dẫn triển khai hoạt động KH&CN từ năm 2021.
- Tài liệu đăng ký: Bộ tài liệu đăng ký gồm: i) Mẫu 2021-NKHĐH-01-Đơn đăng ký, ii) Mẫu 2021-NKHĐH-02-Thuyết minh; iii) Mẫu 2021-NKHĐH-03-Lý lịch khoa học, iv) Mẫu 2021-NKHĐH -04-Phiếu thông tin.
- Hình thức đăng ký: Hoạt động đăng ký phải thực hiện đồng thời qua hai hình thức sau:
i) Gửi email tới cán bộ phụ trách nhóm nhà khoa học điển hình Phòng QLKH.
ii) Nộp trực tiếp Hồ sơ (bản cứng) về Phòng Quản lý Khoa học.
- Hạn cuối đăng ký: Trước 17h00 ngày 28/05/2021.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách: ThS. Nguyễn Chí Dũng, P212 nhà A1, Điện thoại: 0983.396.518, Email: dungnc@neu.edu.vn
Trân trọng cảm ơn!
So 737-DHKTQD-QLKH-TB đăng ký nhóm nhà khoa học điển hình.pdf
Các tin khác:
» Program committee 2021
( Đăng ngày 22/05/2021)

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?