Tin tức & Sự kiện

Thông báo về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch Covid 19

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo và đề nghị các đơn vị, viên chức, người lao động, người học trong trường thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?