CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KIỂM TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ICAEW CFAB (MÃ TUYỂN SINH EP12)

Thông báo thay đổi phương thức tuyển sinh Chương trình ICAEW CFAB 2019


Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng thông báo: Kể từ năm tuyển sinh 2019, Chương trình cử nhân kế toán bằng Tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB tuyển sinh với Mã tuyển sinh EP04 và các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07. Trân trọng cảm ơn!

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?