Tin tức & Sự kiện

Thông báo Lịch triển khai hướng dẫn Kiến tập kế toán cho sinh viên chuyên sâu kiểm toán - khoá 60 - kỳ mùa thu năm 2021

Do tình hình dịch bệnh và để thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 16, việc triển khai sẽ được thực hiện dưới hình thức online như sau:
- Thời gian: 09h00 - Chủ Nhật ngày 12/09/2021;
- Online qua MS TEAM: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0JFquuF31iv99Cxx_y-62aIJmJEs-SlPNjSRECqMXCw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=66bab9bd-aa87-4c72-8ef9-f66dc07ca2ab&tenantId=7212a37c-41a9-4402-9f69-ac32c6f76e1a
Chi tiết nội dung xem tại File đính kèm

Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?