Tin tức & Sự kiện

THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NGÀNH KẾ TOÁN (HÈ 2021)


Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập ngành Kế toán: DS GIANG VIEN HUONG DAN CDTT NGANH KE TOAN_HE_2021
Kính gửi SV ĐHCQ ngành Kế toán (từ K60 trở về trước)
Căn cứ theo đơn đăng ký thực tập hè 2021 của sinh viên.
Căn cứ theo danh sách giáo viên hướng dẫn thực tập Hè 2021 của Viện Kế toán Kiểm toán đã gửi.
Phòng QLĐT thông báo thời gian đăng ký Giáo viên hướng dẫn trên trang tinchi.neu.edu.vn như sau:
1, Đối tượng là SV ĐHCQ từ K60 trở về trước, đủ điều kiện thực tập theo quy định.
2, Thời gian đăng ký từ 12h ngày 06/05/2021 đến hết ngày 09/05/2021.
3, Sinh viên phải đăng ký thì mới có tên trong danh sách. 
4, Sinh viên chủ động đăng ký theo lịch đã thông báo.
5, Sinh viên xem danh sách giáo viên hướng dẫn ở file đính kèm để lựa chọn giáo viên hướng dẫn theo đúng mã lớp học phần để đăng ký.
Trân trọng!
Các tin khác:
» Program committee 2021
( Đăng ngày 22/05/2021)

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?