Tin tức & Sự kiện

Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán Báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán”

Ngày 09/9/2021,VACPA đã phối hợp với Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán Báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán” dành riêng cho giảng viên khoa kế toán, kiểm toán của các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

        Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính (CTKTM-BCTC) là một sản phẩm chuyên môn quan trọng của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam được ban hành lần đầu năm 2010 để hướng dẫn áp dụng các chuẩn mực kiểm toán trong thực tiễn hành nghề và đang được đa số các doanh nghiệp kiểm toán áp dụng để thực hiện cuộc kiểm toán. CTKTM-BCTC đã được cập nhật lần mới nhất vào năm 2019 dựa trên hướng dẫn, kinh nghiệm, phương pháp kiểm toán tiên tiến của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) và Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA).
Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:


Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?