Giới thiệu về hội thảo VCAA 2021


        Nhằm kết nối, tạo diễn đàn và mở ra cơ hội cho các nhà khoa học cùng giao lưu, trao đổi về các vấn đề nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, năm 2019, 3 đơn vị gồm Viện Kế toán – Kiểm toán (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Khoa Kế toán (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) và Khoa Kế toán (Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh) đã đồng sáng lập Hội thảo Quốc gia về Kế toán, Kiểm toán (VCAA) và dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm tại các trường đại học trong cả nước. Qua hai lần tổ chức, Hội thảo VCAA đã được các trường đại học có đào tạo về ngành kế toán – kiểm toán trên toàn quốc hưởng ứng và cùng tham tổ chức. Đặc biệt là sự có mặt của các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; chuyên gia hành nghề trong lĩnh vực quản trị, tài chính, kế toán, kiểm toán; đại diện các doanh nghiệp có liên quan và các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên các cơ sở đào tạo của hơn 20 trường đại học trong cả nước.
      Năm 2021, hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường và 30 năm thành lập Khoa Kế toán (nay là Viện Kế toán – Kiểm toán), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đăng cai tổ chức Hội thảo Quốc gia về Kế toán, Kiểm toán (VCAA) lần thứ 3.
Để giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững và giúp các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thông tin kế toán, tài chính chính xác, kịp thời để đưa ra các quyết định hiệu quả, hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hành nghề kế toán - kiểm toán cần có sự điều chỉnh và đổi mới theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. Chủ đề Hội thảo khoa học Quốc gia về kế toán và kiểm toán lần thứ 3 hướng tới là “Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam”. Các vấn đề cần thảo luận cần được quan tâm trao đổi là cập nhật chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế; nghiên cứu thay đổi phương thức đào tạo và đánh giá học phần kế toán, kiểm toán; tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức hành nghề kế toán, kiểm toán, các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp và cơ quan ban hành chế độ kế toán, kiểm toán; tiêu chuẩn, kĩ năng của người hành nghề kế toán, kiểm toán; chất lượng dịch vụ tư vấn, định giá doanh nghiệp, ... được cung cấp bởi các công ty kiểm toán tại Việt Nam hiện nay.


 

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?