ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HỘI THẢO


- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Đơn vị đồng tổ chức: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Học viện Tài chính; Trường Đại học Thương mại; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trường Đại học Quy Nhơn; Trường Đại học Công  nghệ TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại  học Duy Tân; Đại học Nha Trang; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Học viện Nông nghiệp  Việt Nam; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Lao động Xã hội; Trường Đại học Công đoàn; Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW); Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA); Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?