Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Viện Kế toán - Kiểm toán


Bí thư: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh
Viện trưởng Viện Kế toán - Kiểm toán
Phó bí thư: TS. Đinh Thế Hùng
Phó Viện trưởng Viện Kế toán - Kiểm toán
Ủy viên: PGS.TS Phạm Đức Cường
Trưởng Bộ môn Nguyên lý Kế toán
Ủy viên: PGS.TS Trần Văn Thuận
Trưởng Bộ môn Kế toán Tài Chính

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?