Giới thiệu về Công Đoàn viện Kế toán - Kiểm toán

Ban chấp hành Công đoàn Viện Kế toán - Kiểm toánChủ tịch: TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên Bộ môn Kế toán Tài chính

Phó chủ tịch: ThS.NCS Trần Quang Chung

Phó trưởng Bộ môn Nguyên lý Kế toán
Ủy viên: ThS. Nguyễn Trần Hùng
Trợ lý Văn phòng Viện Kế toán - Kiểm toán
Ủy viên: ThS.NCS Lê Quỳnh Liên
Giảng viên Bộ môn Nguyên lý Kế toán
Ủy viên: ThS.NCS Phan Thị Thanh Loan
Giảng viên Bộ môn Kiểm toán

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?