Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển Viện

Tên đơn vị: Viện Kế toán - Kiểm toán
Viện Trưởng: GS.TS Nguyễn Hữu Ánh
Email: vienktkt@neu.edu.vn
Điện thoại: 024.3628.0280 - 6126
Hot line: 0333.99.8383 
Ngày thành lập: 15/10/1991

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:       
Viện Kế toán – Kiểm toán được thành lập và trưởng thành cùng với sự phát triển chung của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tiền thân của Viện Kế toán – Kiểm toán là Bộ môn Hạch toán được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Trường. Bộ môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy đào tạo đại học từ năm học 1958 và sau đại học từ năm 1961 trong các khoa ghép như Mậu - Tài - Ngân (1959), Tài - Kế - Ngân (1963) và Ngân hàng (1977).
Cùng với sự lớn mạnh về quy mô và vị thế của Nhà trường, ngày 15/10/1991, Khoa Kế toán được thành lập để đào tạo ngành Kế toán độc lập, bắt đầu một thời kỳ mới trong sự nghiệp đào tạo ngành Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XXVI về đổi mới mô hình tổ chức và thực hiện cơ chế phân cấp giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong trường, ngày 17/7/2012, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐU về việc thành lập Viện Kế toán – Kiểm toán trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức của Khoa Kế toán. Ngày 15/10/2012, tại Nhà văn hóa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra Lễ ra mắt Viện Kế toán – Kiểm toán. 
Phát huy truyền thống 65 năm đào tạo của Nhà trường, trong 30 năm qua Viện Kế toán – Kiểm toán đã trưởng thành và không ngừng phát triển trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba (1976)
- Huân chương Lao động hạng Nhì (1991)
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
 
Số lượng cán bộ, giảng viên
Khi mới thành lập, Viện Kế toán – Kiểm toán chỉ có 17 giáo viên và cán bộ hành chính với 02 Bộ môn. Đến nay, sau 30 năm, đội ngũ giảng viên, cán bộ của Viện Kế toán - Kiểm toán đã có 59 người với 05 Bộ môn, trong đó:
  • Phó giáo sư        : 11
  • Tiến sĩ                :  31
  • Thạc sĩ                : 15
  • Cử nhân              : 02
 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC:
 
1. NGÀNH KẾ TOÁN – Mã tuyển sinh: 7340301
2. NGÀNH KIỂM TOÁN - Mã tuyển sinh: 7340302
3. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ICAEW CFAB (ACT-ICAEW) - Mã tuyển sinh: EP04
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm cán bộ kế toán, tài chính, kiểm toán trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; Có thể tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán để tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về kế toán, kiểm toán tại các Trường, Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.
4. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KIỂM TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ICAEW CFAB (AUD-ICAEW) - Mã tuyển sinh: EP12
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm cán bộ kiểm toán trong Cơ quan Kiểm toán nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập hoặc làm kiểm toán nội bộ trong các đơn vị, các tập đoàn, ngân hàng thương mại…; Làm cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; Có thể tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán để tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về kế toán, kiểm toán tại các Trường, Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.
5. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ (BIFA):
- CỬ NHÂN QUỐC TẾ KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH (BA (Hons) ACCOUNTING AND FINANCE)
Do Cardiff Metropolitan University - Vương quốc Anh - cấp bằng học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Phương thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN
Chương trình đào tạo sinh viên 100% học bằng Tiếng Anh và trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực nhất về kế toán, kiểm toán và tài chính trên thế giới. Sinh viên của chương trình có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và công việc chuyên môn.
Về bằng cấp: Sinh viên được nhận Bằng Cử nhân Kế toán và Tài chính do Cardiff Metropolitan University - Vương quốc Anh cấp.
Về kiến thức: Được trang bị kiến thức hiện đại và chuyên sâu về Kế toán, Tài chính tổng hợp theo chương trình đào tạo của Cardiff Metropolitan University đạt tiêu chuẩn kiểm định của Vương quốc Anh;
Về kỹ năng: Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua cơ hội học tập, trao đổi, giao lưu với các giảng viên nước ngoài và các giảng viên Việt Nam được đào tạo cơ bản từ nước ngoài, giao lưu với các lưu học sinh sang học trong chương trình; Có kỹ năng mềm thích ứng tốt với các môi trường văn hóa doanh nghiệp khác nhau; Có lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh và đạo đức kinh doanh đúng đắn; Có sức khỏe tốt để đảm nhận tốt các công việc được giao;
Trình độ tin học, tiếng Anh: Thành thạo tin học và tiếng Anh trong giao tiếp và công việc;
Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Các công ty đa quốc gia, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ quan ở trung ương hoặc địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức, các công ty kiểm toán...
Sinh viên có thể được chuyển tiếp để lấy bằng thạc sỹ của Vương quốc Anh.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC: 
Viện Kế toán – Kiểm toán đào tạo sau đại học gồm :
  • Trình độ Tiến sỹ - Ngành Kế toán - Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích (mã ngành: 9.34.03.01).
  • Trình độ Thạc sỹ - Ngành Kế toán - Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích (mã ngành: 8.34.03.01).
SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP
Sau 30 năm đào tạo, ở bậc đại học Viện Kế toán – Kiểm toán đã đào tạo được trên 35.000 cử nhân các hệ, cụ thể:
(1) Hệ chính quy hơn 9.000 sinh viên,
(2) Hệ tại chức hơn 18.000 sinh viên,
(3) Hệ văn bằng II hơn 3.000 sinh viên,
(4) Hệ liên thông cao đẳng lên đại học và trung cấp lên đại học hơn 6.000 sinh viên.
Ở bậc Sau đại học đã có hơn 1.500 học viên nhận bằng Thạc sĩ và hơn 100 Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích.
Ngoài ra, Viện Kế toán – Kiểm toán còn tổ chức hàng trăm khóa bồi dưỡng ngắn hạn về Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán máy, Thuế và Kế toán thuế, Kiểm soát nội bộ, Phân tích báo cáo tài chính... cho hàng vạn lượt người tham gia.
Chất lượng của sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp được xã hội đánh giá cao, đặc biệt trong quan hệ giữa hai khối kiến thức là tư duy lý luận và kiến thức chuyên ngành.
 
VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Các giảng viên trong Viện Kế toán – Kiểm toán đã chủ trì và tham gia nhiều Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở như: Chủ trì Đề tài cấp Nhà nước mã số KX01.02/16-20 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia KX01/16-20 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”… Các đề tài này có đóng góp nhiều kiến nghị, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán cho các cơ quan quản lý nhà nước  trong việc xây dựng và ban hành các chính sách quản lý phù hợp.
Ngoài ra, nhiều giảng viên Viện Kế toán – Kiểm toán đã được huy động tham gia hoặc góp ý vào quá trình xây dựng hệ thống Chuẩn mực Kế toán, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính, Chuẩn mực Kế toán công, Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước… và hệ thống các chế độ, chính sách kế toán-kiểm toán.
VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
Từ khi thành lập đến nay, Viện Kế toán – Kiểm toán đã tạo lập được mối quan hệ với nhiều Trường, Tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến đào tạo và nghiên cứu. Cụ thể:
- Năm 2013, Viện Kế toán – Kiểm toán đã đứng ra làm đầu mối để đàm phán và ký thỏa thuận liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán – Tài chính giữa Đại học York Saint John (Vương Quốc Anh) với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tham gia chương trình này sinh viên sẽ học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và khi kết thúc sẽ được nhận bằng Cử nhân Kế toán – Tài chính của Đại học York Saint John. Hiện nay, chương trình đã có hơn 80 sinh viên tốt nghiệp và đang làm việc tại các công ty kiểm toán quốc tế như EY, Deloitte, KPMG….
- Năm 2015, Viện Kế toán – Kiểm toán đã có thỏa thuận với Viện Kế toán viên công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (IACEW) trong việc hỗ trợ đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong Viện Kế toán – Kiểm toán.
- Năm 2017, Viện Kế toán – Kiểm toán phối hợp với Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW) xây dựng Chương trình Cử nhân Kế toán bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB. Sinh viên theo học Chương trình này sẽ được đào tạo theo chương trình có sự kết hợp 6 môn học của Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (CFAB) của ICAEW. Khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên sẽ được nhận 2 văn bằng: Bằng Cử nhân Kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (CFAB) của ICAEW.
- Năm 2018, Viện Kế toán - Kiểm toán đã đứng ra làm đầu mối để đàm phán và ký thỏa thuận liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán và Tài chính (BA (Hons) Accounting and Finance) giữa Cardiff Metropolitan University (Vương Quốc Anh) với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tham gia chương trình này sinh viên sẽ học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và khi kết thúc sẽ được nhận bằng cử nhân của Cardiff Metropolitan University.
- Năm 2020, Viện Kế toán – Kiểm toán tiếp tục phối hợp với Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW) xây dựng Chương trình Cử nhân Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB. Khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên sẽ được nhận 2 văn bằng: Bằng Cử nhân Kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (CFAB) của ICAEW. 
Viện Kế toán – Kiểm toán cũng đã tách ngành Kiểm toán ra khỏi ngành Kế toán để tiến hành đào tạo độc lập. Sinh viên theo học ngành Kiểm toán khi tốt nghiệp sẽ được nhận Bằng Cử nhân Kiểm toán do Trường Đại học Kinh tế Quốc dấn cấp,
Ngoài ra, Viện Kế toán – Kiểm toán có quan hệ hợp tác với Học viện Tài chính; Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng); Kiểm toán Nhà nước; Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam (VAA); Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); các công ty kiểm toán độc lập (Delloitte, AASC, KPMG, PWC, Ernst & Young…); Cục Giám sát Chế độ Kế toán và Kiểm toán; Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW); Hội Kế toán viên công chứng Anh quốc (ACCA); Hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA), Hội Kế toán viên công chứng Úc (CPA Aus), Hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA)…
Cam kết với sứ mệnh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ở vị thế mới, Viện Kế toán - Kiểm toán sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển chung Nhà trường - trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có trình độ cao ở Việt Nam, có chất lượng đào tạo sánh kịp với các trường đại học lớn trong khu vực và thế giới.

CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ VIỆN KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Viện và Bộ môn

Lãnh đạo Viện và Bộ môn

Các bộ môn

Các bộ môn

Giảng viên

Giảng viên

THƯ VIỆN

THƯ VIỆN

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?