Bộ môn Nguyên lý Kế toán

BỘ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Các môn học đảm nhiệm:
  • Nguyên lý kế toán
  • Kế toán Công
  • Kế toán quốc tế
  • Kế toán dự án đầu tư
  • Lý thuyết kế toán
  • Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán
Lãnh đạo Bộ môn:
  • Trưởng Bộ môn: PGS.TS Phạm Đức Cường
  • Phó trưởng Bộ môn: ThS.NCS Trần Quang Chung

CÁC BỘ MÔN KHÁC

Bộ môn Kế toán tài chính

Bộ môn Kế toán tài chính

Bộ môn Kế toán quản trị

Bộ môn Kế toán quản trị

Bộ môn Kiểm toán

Bộ môn Kiểm toán

Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ VIỆN KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN

Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Viện và Bộ môn

Lãnh đạo Viện và Bộ môn

Giảng viên

Giảng viên

Thư viện

Thư viện

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?