Bộ môn Hệ thống thông tin Kế toán

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
Các môn học đảm nhiệm
  • Hệ thống thông tin kế toán 1
  • Hệ thống thông tin kế toán 2
  • Hệ thống thông tin kế toán 3
  • Tổ chức hạch toán kế toán
  • Kiểm soát nội bộ
  • Phân tích dữ liệu trong kế toán
  • Kế toán số
Lãnh đạo Bộ môn:
  • Trưởng Bộ môn: TS. Trần Trung Tuấn
  • Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Hiếu

CÁC BỘ MÔN KHÁC

Bộ môn Nguyên lý Kế toán

Bộ môn Nguyên lý Kế toán

Bộ môn Kế toán tài chính

Bộ môn Kế toán tài chính

Bộ môn Kế toán quản trị

Bộ môn Kế toán quản trị

Bộ môn Kiểm toán

Bộ môn Kiểm toán

CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ VIỆN KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN

Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Viện và Bộ môn

Lãnh đạo Viện và Bộ môn

Giảng viên

Giảng viên

Thư viện

Thư viện

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?