Tin tức & Sự kiện

THÔNG BÁO V/v :Bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống máy chủ quản lý học tập LMS


TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ƯDCNTT
---------------------
Số 12/ TTUDCNTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020
THÔNG BÁO
(V/v :Bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống máy chủ quản lý học tập LMS)
Kính gửi : Các đơn vị trong trường
Hệ thống máy chủ cài đặt phần mềm quản lý học tập LMS của trường được cài đặt và vận hành được 01 năm. Để đảm bảo hệ thống phần mềm an toàn, bảo mật và thông suốt, trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin sẽ thực hiện backup dữ liệu, cập nhật, nâng cấp phần mềm. Vì vậy trong khoảng thời gian từ 8h00 đến 20h ngày chủ nhật 02/08/2020 hệ thống quản lý học tập LMS của trường tạm dừng hoạt động và các dịch vụ khác có thể bị ảnh hưởng (trừ một số dịch vụ Cổng thông tin, Email, MS Team, Skype For Business vẫn hoạt động). Sau khoảng thời gian trên, hệ thống phần mềm quản lý học tập LMS của trường sẽ hoạt động bình thường.
Kính đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, người học được biết và mong nhận được sự thông cảm của đơn vị vì sự bất tiện này.
            Trân trọng!
Nơi nhận:
- BGH (để chỉ đạo);
- Các đơn vị trong trường
- Cổng TTĐT (để thông báo);
- Lưu P.TH, TTUDCNTT.
GIÁM ĐỐC
                       
      
                                   
TS. Lê Việt Thủy
 
 
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?