PwC Vietnam‘s INTERNSHIP PROGRAMME 2021


PwC Vietnam‘s INTERNSHIP PROGRAMME 2021

Application deadline: 23 August 2020
Be a game changer!
Whether your field is Accounting, Auditing, Finance, IT, Technology, etc., there is always a place for you at PwC Vietnam. We ourselves come from all types of background and work experience, which grants PwC Vietnam a diverse community full of unique views.
In today’s dynamic and ever-changing world, you will need the best opportunities to take your career to the next level. Join us today, be a game changer!
---
Hãy trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi!
Dù chuyên ngành của bạn là Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Công nghệ, Kỹ thuật, hay là các lĩnh vực khác, sẽ luôn có một cơ hội phát triển dành cho bạn tại PwC Việt Nam. Thành viên của PwC Việt Nam đến từ các chuyên ngành đào tạo khác nhau và kinh nghiệm làm việc đa dạng, chính điều này đã tạo nên một môi trường đa văn hóa với những ý tưởng mang tính đột phá.
Thế giới hiện đại luôn vận động và không ngừng thay đổi, bạn sẽ cần những cơ hội tốt nhất để đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Hãy tham gia với chúng tôi ngay hôm nay, để trở thành một nhân tố thay đổi cuộc chơi!
---
We’re hiring:
• Financial Audit Intern – HN and HCMC office
• Tax Intern – HCMC office
Submit an online application:
Scan QR code on the poster or click here: https://pwc.to/30bH0oL
**Important Note:
• Your English CV and University Transcript are required for the online application.
• We highly recommend combining multiple attachments in a single PDF file.
Like and follow PwC Vietnam’s Facebook page to keep yourself updated!
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?