Tin tức & Sự kiện

Lịch công tác tuần 38 năm 2020 (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2020
(Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 14/9/2020
08h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Tổ công tác chuẩn bị tài liệu
09h00 Phòng Tài chính - Kế toán báo cáo Ban Giám hiệu về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Đỗ Hà, Q.Mai (P.TCKT). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCKT chuẩn bị tài liệu
09h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Tổ công tác chuẩn bị tài liệu
09h00  Họp với Bộ Tài chính về Dự án Thư viện điện tử. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB). Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Bộ Tài chính  
10h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Tổ công tác chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp Tổ công tác rà soát các chương trình bằng tiếng Anh, rà soát, góp ý báo cáo trình Hội đồng KH&ĐT trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00-16h00 Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng tiếp công dân (Phòng họp A tầng 5 Nhà A1)  
14h00 Làm việc với IIG Việt Nam về việc phối hợp tổ chức kiểm tra tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính quy. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy (K.NNKT). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo khi đưa Nhà 5,6,7 vào sử dụng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1 TTDVHTĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Hội đồng khoa học sáng kiến Trường năm học 2019-2020 (phiên thứ Ba). Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên, thư ký của Hội đồng theo Quyết định số 863/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Tổ Thư ký chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp Tổ công tác nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Quy định về sự trung thực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và Quy trình sử dụng phần mềm Turnitin. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 577/QĐ-ĐHKTQD ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
16h00 Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 và xử lý các công việc liên quan. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
16h00 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Quản lý khoa học về thực hiện Kết luận thanh tra và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các cán bộ Phòng Quản lý khoa học. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLKH chuẩn bị tài liệu
Thứ Ba 15/9/2020
08h00 Họp kiểm điểm viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Nhượng, Thúy, Tuyên (P.TCCB); Hoàng, Mỹ Hạnh (K.DL-KS); Dũng (P.TT-PC). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
09h00 Họp tập thể lãnh đạo trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP.Đ ĐT) và các đ/c: Nhượng, Thúy (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
10h15 Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và sáng tạo xã hội về dự toán ngân sách năm 2020 Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà, Hải (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Thắng, Lan (TT.KN&STXH). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT. KN&STXH chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học Chính quy. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các  thành viên Hội đồng theo Quyết định số 118/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/02/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Ban chuyên môn chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chuyên môn chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh theo Quyết định số 1022/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/10/2019 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.PTBV chuẩn bị tài liệu.
14h00 Họp Tổ công tác rà soát, xây dựng lại Quy định về quản lý đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 344/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/5/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Hội đồng xét duyệt tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA, Khóa 29 (2020-2022). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Ban giám đốc CFVG; Đ/c Thành (V.ĐTSĐH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp 1213 tầng 12 Nhà A1 CFVG chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp chuẩn bị khai giảng cao học khoá 29 (2021-2023). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT);  Ngọc (Đoàn TN); Thành, Hưởng, Thắng, Tuấn Anh, Quang, Hằng (V.ĐTSĐH). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp xét tuyển, cảnh báo và xét thôi học; xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập và công nhận chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ cho sinh viên hệ đào tạo từ xa đợt 7 năm 2020. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tạo (P.QLĐT); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K. QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
16h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-MBA) năm 2020 (đợt 2). Ban Giám hiệu, cùng các thành viên theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/5/2020 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 V.QTKD chuẩn bị tài liệu
  Thứ Tư 16/9/2020
08h00 Họp Hội đồng khoa học sáng kiến Trường năm học 2019-2020 (phiên thứ Tư). Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên, thư ký của Hội đồng theo Quyết định số 863/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Tổ Thư ký chuẩn bị tài liệu
08h30 Mở thầu online Gói thầu: Tư vấn thiết kế thi công và dự toán các hạng mục (G02.1 - G02.2 - G04) - Dự án thư viện điện tử (SAHEP - NEU). Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ  (Phó Hiệu trưởng), cùng thành viên các ban: Mua sắm, Đấu thầu, Tài chính, Giám sát và các thư ký theo Quyết định số 16/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/01/2020 của Hiệu trường. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
09h00 Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 và các hoạt động có liên quan. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa, Đức và các cán bộ phòng Truyền thông. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TT chuẩn bị tài liệu
10h30 Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về phương án hỗ trợ sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hải, V.Thúy (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT). Phó Hiệu Trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm khối giảng viên. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác và các Trưởng Khoa/Viện đào tạo. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Tổ công tác chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Ban thẩm định giáo trình, sách tham khảo bằng tiếng Anh phục vụ giảng dạy được bổ sung trong khuôn khổ Dự án Thư viện điện tử dùng chung. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ánh (V.KTKT); Thông (K.Maketing); Hà (K.KHQL); Hiếu (K.QTKD); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Sen (TT.TT-TV). Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 BQLDA chuẩn bị tài liệu
16h00 Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX) và tập thể lãnh đạo mở rộng của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
Thứ Năm 17/9/2020
08h00 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Tổ công tác chuẩn bị tài liệu
08h30 Ban Quản lý SAHEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Chi (P.TCKT); Kiên, Sen (TT.TTTV); Phượng (V.ĐTTTCLC&POHE). Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 BQLDA chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Q.Anh, Thu (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Huê (Trạm YT); Ngọc, Điều (ĐTN); Tùng (PSA). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
10h30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lần 1 để bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa Thống kê. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Thống kê và toàn thể CBGV Khoa Thống kê. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Tổ công tác chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác số hóa dữ liệu tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học Vừa làm vừa học. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Nhượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT) và toàn thể CBVC Khoa Đại học tại chức. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán; Cử nhân Kế toán và Tài chính với Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) năm 2020. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (PTH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCL); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.HTQT); Ánh, Hùng, Dương (V.KTKT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.KTKTchuẩn bị tài liệu
Thứ Sáu 18/9/2020
08h00 Hội nghị liên tịch Ban Giám hiệu và Đảng ủy về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
08h30 Họp Ban chấp hành Đảng ủy về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT, P.TCCB,  chuẩn bị tài liệu
09h00 Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và Ban Thư ký Hội Sinh viên về trọng tâm công tác năm học 2020-2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội Sinh viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 Đoàn TN, Hội Sinh viên chuẩn bị tài liệu
10h00 Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn trường về trọng tâm công tác năm học 2020-2021 Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Thường vụ Công đoàn trường và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
11h00 Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh về trọng tâm công tác năm học 2020-2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 Hội Cựu chiến binh chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN); Đại diện lãnh đạo TT.TTTV Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
Thứ Bảy 19/9/2020
14h30 Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-BBA) năm 2020. Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các giảng viên tham gia giảng dạy, các đồng chí có giấy mời cùng toàn thể viên chức Viện QTKD Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 V.QTKD chuẩn bị tài liệu
Chủ Nhật 20/9/2020
09h00 Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh năm 2020. Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các giảng viên tham gia giảng dạy, các đồng chí có giấy mời cùng toàn thể viên chức Viện QTKD. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 V.QTKD chuẩn bị tài liệu
 
09h00
Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 7 năm 2020 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 
Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Hội trường A TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
16h00 Lễ khai giảng cao học K29 đợt 1 năm 2020. Đảng uỷ, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn và các đơn vị trong trường; giảng viên tham gia giảng dạy cao học các Tân học viên cao học khóa 29. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
Thông báo
08h00 thứ Tư ngày 16/9/2020: Tiếp nhận kết quả rà soát, đánh giá hệ thống môn học, học phần đại học chính quy và hệ thống giáo trình, học liệu của các Khoa/Viện. Thành phần: Đ/c Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); cùng các đ/c lãnh đạo các Khoa/Viện. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Phòng 210 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
11h00 thứ Tư ngày 16/9/2020: Tiếp và làm việc với Đại sứ quán Lào về công tác đón tiếp LHS khóa mới nhập học. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: 40 Quang Trung - Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
- 16h00, thứ Tư ngày 16/09/2020: NCS. Kiều Thị Hường bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung”, thuộc chuyên ngành: Kinh doanh thương mại (Kinh tế và quản lý thương mại), mã số: 9340121.Địa điểm: P501 Nhà A2.
16h00, thứ Tư ngày 16/09/2020: NCS. Lê Thị Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Sử dụng mô hình toán kinh tế nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau an toàn của người dân Việt Nam trong điều kiện thông tin không đối xứng”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P502 Nhà A2
Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.
 
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?