Tin tức & Sự kiện

Lịch công tác tuần 37 năm 2020 (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2020
(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 07/9/2020
07h30 Xác nhận nhập học ĐHCQ năm 2020 đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp các ngành/chương trình: Thương mại điện tử; Bảo hiểm; Kế toán; Kiểm toán; Khoa học quản lý; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban đón tiếp thí sinh đến xác nhận nhập học và nhập học theo Quyết định số 587/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
08h00 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 9 năm 2020 bàn về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, công tác cán bộ và công tác Đảng vụ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung
08h30 Hội nghị liên tịch Ban Giám hiệu và Đảng ủy về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ- ĐT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
09h30 Hội nghị Đảng ủy thường kỳ tháng 9 năm 2020 bàn về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, công tác cán bộ và công tác Đảng vụ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Dinh (VP.Đ-ĐT); Thúy (P.TCCB). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
13h30 Xác nhận nhập học ĐHCQ năm 2020 đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp các ngành/chương trình: Quản lý dự án; Luật; Luật kinh tế; Khoa học máy tính; Công nghệ thông tin; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản lý tài nguyên và môi trường; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Quản lý đất đai. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban đón tiếp thí sinh đến xác nhận nhập học và nhập học theo Quyết định số 587/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
14h00-16h00 Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng tiếp công dân (Phòng họp A tầng 5 Nhà A1)  
15h00 Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch triển khai các gói thầu của Dự án thư viện điện tử dùng chung. Ban Giám hiệu, cùng Trưởng các nhóm của Dự án. Hiệu trưởng Pham Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
Thứ Ba 08/9/2020
07h30 Xác nhận nhập học ĐHCQ năm 2020 đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp  các ngành/chương trình: Ngân hàng, Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh (E-BBA); Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (actuary); Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB); Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban đón tiếp thí sinh đến xác nhận nhập học và nhập học theo Quyết định số 587/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
08h30 Họp với Ban Tuyên giáo Trung ương về giảng dạy các môn Lý luận chính trị. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Hiếu (K.LLCT) và các Thầy, Cô Trưởng Bộ môn Khoa Lý luận chính trị. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Học viện Báo chí Tuyên truyền K.LLCT chuẩn bị (Xe đón tại Sảnh Nhà A1, xuất phát lúc 07h30
08h00 Họp Tổ công tác soạn thảo Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Phượng (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng, Thanh, Hậu, Vi, Giang, Hưng (P.TT-PC). Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TT-PC chuẩn bị tài liệu
09h30 Tiếp và làm việc với Trường Cao đẳng Công thương và Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Quang, Oanh, Thanh, Dung (K.ĐHTC); Chi (P.TCKT). Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu
13h30 Xác nhận nhập học ĐHCQ năm 2020 đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp các ngành/chương trình: Ngân hàng, Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh (E-BBA); Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (actuary); Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB); Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban đón tiếp thí sinh đến xác nhận nhập học và nhập học theo Quyết định số 587/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
14h00 Họp Hội đồng khoa học sáng kiến Trường năm học 2019-2020 (phiên thứ nhất). Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên, thư ký của Hội đồng theo Quyết định số 863/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Tổ Thư ký chuẩn bị tài liệu
  Thứ Tư 09/9/2020
08h00 Họp Tập thể lãnh đạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP.Đ ĐT), Đ/c Nhượng, Thúy (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
10h00 Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị về kế hoạch triển khai chương trình Internship tại Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Q.Anh (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc (V.ĐTTT.CLC&POHE); Vinh (TT.ĐTTX); Hoàng (K.DL&KS). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác và Trưởng các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD; V.ĐTQT; V.QTKD; TT.ĐTLT; TT.DVHTĐT. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB và các đơn vị chuẩn bị tài liệu
14h00 Ban Giám hiệu làm việc với Viện Đào tạo Sau đại học về các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hưởng, Tuấn Anh, Thắng, Hòa (V.ĐTSĐH). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
14h45 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Quản lý đào tạo về các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng tập thể lãnh đạo mở rộng của Phòng Quản lý đào tạo. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h30 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục về các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng tập thể lãnh đạo mở rộng của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
16h15 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ triển khai kiểm định các chương trình đào tạo. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Toại Thắng Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thông (K.Marketing); Hà (K.KHQL); Bảo (K.KTH); Hoàng (K.DL&KS); Lợi V.TM&KTQT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
Thứ Năm 10/9/2020
08h00 Họp tổ công tác xây dựng tiêu chuẩn, định mức cơ sở vật chất. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trường. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
08h00 Họp nhóm biên tập chỉnh sửa, bổ sung các quy định, văn bản, biểu mẫu cho các hoạt động đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Thành, Hưng, Hưởng (V.ĐTSĐH); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp Hội đồng phê duyệt đề án PGSM giai đoạn 2. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
10h30 Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về Đề án hoạt động của Trung tâm sau khi được bàn giao các Nhà 5,6,7. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Tuấn, Hòa, Lâm, Loan, Phương (TT.DVHTĐT); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT) Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp nhóm biên tập chỉnh sửa, bổ sung các quy định, văn bản, biểu mẫu cho các hoạt động Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Dũng (P.QLKH); Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Thành (P.TCCB). Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLKH, P.HTQT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp triển khai tổ chức TECHFEST 2020 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, P. Thảo, Hoàn (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Ngọc (Đoàn TN); Thắng (TT.KN&STXH); Huê (Trạm YT). Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLKH chuẩn bị tài liệu
Thứ Sáu 11/9/2020
08h00 Họp Hội đồng khoa học sáng kiến Trường năm học 2019-2020 (phiên thứ hai). Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên, thư ký của Hội đồng theo Quyết định số 863/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Tổ Thư ký chuẩn bị tài liệu
09h00 Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn trường mở rộng bàn chương trình công tác năm học 2020-2021 và năm 2021. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban công tác và đ/c Thu (VP.Đ-ĐT). Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng Phòng 608 tầng 6 Nhà A1 VP.Đ-ĐT, các Ban công tác chuẩn bị nội dung
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
Thứ Bảy 12/9/2020
08h00 Hội thảo khoa học: Chuyển đổi số trong bối cảnh bất định: Cơ hội, thách thức và các giải pháp vượt qua thách thức. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Thành viên Hội đồng KH&ĐT, Các nhà khoa học quan tâm, Học viên PGSM, Học viên Exe-MBA, Fintech, BFI các đại biểu có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 Chương trình PGSM chuẩn bị
08h00 Thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD khóa 16, kỳ mùa thu 2020. (Sáng thi môn Kiến thức Tổng hợp; Chiều thi môn tiếng Anh). Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Chỉ đạo coi thi và cán bộ coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Giảng đường D2 V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu
Chủ Nhật 13/9/2020
           
Thông báo
- 10h30, thứ Ba ngày 08/9/2020: Tiếp và làm việc với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo Quốc tế về công tác tuyển sinh lưu học sinh năm 2020. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Số 23 Tạ Quang Bửu, TP. Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 08h00-17h00, Chủ Nhật ngày 13/9/2020: Thi tuyển sinh khóa 16, kỳ mùa thu chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU): Phần thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường D2. Viện ĐTQT chủ trì.
Bảo vệ Luận án
- 17h00, thứ Tư ngày 09/9/2020: NCS. Trần Đoàn Khánh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Quản lý nhà nước đối với thị trường vàng tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
- 16h00, thứ Sáu ngày 11/9/2020: NCS. Đặng Trung Kiên bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101.Địa điểm: P501 Nhà A2.
Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.
Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ
 
 
 

Các file đính kèm:
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?