Tin tức & Sự kiện

Lịch công tác tuần 33 năm 2020 (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2020
(Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 10/8/2020
08h00 Họp Ban tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy phiếu tín nhiệm nhân sự giới thiệu quy hoạch chức danh chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tú, Hải Anh (P.TCCB); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TC-KT); Nghĩa (P.TT); Huê (TYT) và đại diện PSA. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
09h00 Hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và triển khai hệ thống LMS cho học kỳ I năm học 2020-2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Tạo, Hoàng, Cường (P.QLĐT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc trường, lãnh đạo Khoa/Viện, Bộ môn. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 P.QLĐT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
10h30 Thương thảo hợp đồng thi công gói thầu: Thi công cải tạo mặt ngoài giảng đường D1. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Q.Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TYT chuẩn bị tài liệu
14h00-16h00 Tiếp công dân. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp A tầng 5 Nhà A1  
16h00 Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đ/c Cường (Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy), cùng các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 UBKTĐU chuẩn bị tài liệu
Thứ Ba 11/8/2020
08h00 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; các thành viên Hội đồng trường là công chức, viên chức của Trường; Ban chấp hành công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (là viên chức); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, phó trưởng đơn vị trực thuộc; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc; Trưởng, Phó trưởng bộ môn; Anh hùng lao động; Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú; Giáo sư; Phó giáo sư; Tiến sĩ khoa học; Tiến sĩ; Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
09h00 Hội thảo khoa học Đề tài độc lập cấp quốc gia (ĐTĐL.XH-04/19). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đề tài và các Đại biểu có giấy mời. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.QLKH, Đề tài ĐTĐL.XH-04/19 chuẩn bị tài liệu.
10h00 Họp tập thể lãnh đạo Trường về giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
14h00 Hội nghị lấy ý kiến của Ban chấp hành Đảng bộ Trường về quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường. Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp tập thể lãnh đạo Trường về giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
 Thứ Tư 12/8/2020
08h00 Họp tổ công tác kiểm kê tài sản, công cụ của trường Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 509/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/7/2020 của Hiệu trường. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
09h00 Họp Ban tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương, Cường, Hoa (Ban Giám hiệu), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tú, Hải Anh (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng (PTH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TC-KT); Nghĩa (P.TT); Huê (TYT) và đại diện PSA. Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB, Tổ công tác chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH) và các đồng chí thành viên Hội đồng theo quyết định số 1639/QĐ-KTQD ngày 03/08/2020 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.HTQT, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp thương thảo hợp đồng E-Office 365. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Q.Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp về công tác rà soát, đánh giá tình hình đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học của sinh viên ĐHCQ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang, Minh (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Thùy (K.NNKT); Tuấn, Ngọc (V. CNTT&KTS). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P. QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp về quy trình xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập của sinh viên ĐHCQ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c  Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/02/2020 của Hiệu trưởng và các Đ/c: Triệu, Đức, Tạo, Minh, Cường, Nhung (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TT-PC); Tùng, Giang (P.HTQT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.HTQT, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
16h30 Họp Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH), và các đồng chí thành viên Hội đồng theo quyết định số 1640/QĐ-KTQD ngày 03/08/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.HTQT, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
  Thứ Năm 13/8/2020
08h30 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế Thi đua khen thưởng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Tổ công tác chuẩn bị tài liệu
09h00 Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo các trung tâm trực thuộc trường, trung tâm trực thuộc các Khoa/Viện về phương hướng hoạt động NCKH. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, B.Thảo (P.QLKH) và Giám đốc các Trung tâm: trực thuộc Trường và trực thuộc Khoa/Viện. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLKH chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp kiểm tra giảng đường chuẩn bị cho năm học mới. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tân (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Tùng (PSA). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp xét công nhận thí sinh trúng tuyển đại học VLVH, đợt 3 năm 2020. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 21/QĐ-ĐHKTQD ngày 9/01/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp xét chuyển đổi kết quả học tập cho chương trình đào tạo liên thông từ hệ TC, CĐ lên ĐH và cấp Bằng ĐH thứ 2 hình thức VLVH, đợt 4 năm 2020. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/01/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu
Thứ Sáu 14/8/2020
07h45 Hội nghị Đại biểu bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường) và thành viên Hội đồng trường là viên chức, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy) và các đ/c Đảng ủy viên, Đ/c Chương (Hiệu trưởng) và các đ/c Phó Hiệu trưởng; cùng các viên chức, người lao động được triệu tập dự Hội nghị. Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Hội trường A2 P.TCCB, Tổ công tác chuẩn bị tài liệu
14h00 Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Chủ tịch Hội đồng trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
Thứ Bảy 15/8/2020
09h00 Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP) Khoá 58. Đảng uỷ, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; giảng viên tham gia giảng dạy chương trình và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 K.KHQL chuẩn bị tài liệu
Chủ Nhật 16/8/2020
08h30 Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 6 năm 2020 tạị TP Hồ Chí Minh. Ban Giám hiệu, TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân cử nhân. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ TT.ĐTTX – Phòng 103 Nhà  A1 TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
Thông báo
- 09h00, thứ Tư ngày 12/8/2020: Hướng dẫn cơ bản về LMS, TEAMS chuẩn bị cho học kỳ mới.Thành phần: Đ/c Thủy (Giám đốc), cùng các CBGV trong trường có quan tâm. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy - Giám đốc TT UDCNTT. Địa điểm: Phòng máy tính 612 Nhà A2. TT UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
- 09h00, thứ Năm ngày 13/8/2020: Hướng dẫn nâng cao về LMS, TEAMS chuẩn bị cho học kỳ mới.Thành phần: Đ/c Thủy (TT. UDCNTT), cùng các cán bộ, giảng viên trong trường có quan tâm.Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy - Giám đốc TT UDCNTT. Địa điểm: Phòng máy tính 612 Nhà A2.
- 09h00, thứ Sáu ngày 14/8/2020: Họp xét tốt nghiệp cấp khoa Chương trình Chất lượng cao.Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT, CLC & POHE), cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện: K.Marketing, V.TM&KTQT, V. KT-KT, K.Đầu tư, K.QTKD, V.NHTC; V.ĐTTT,CLC & POHE. Chủ trì: TS.Vũ Văn Ngọc Viện trưởng. Địa điểm:Phòng 310 Nhà A1.V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 10h00, thứ Sáu ngày 14/8/2020: Họp xét tốt nghiệp cấp khoa Chương trình POHE.Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT, CLC & POHE), cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện: K.Marketing, V.TM&KTQT, K. DL&KS; Khoa Luật; V.ĐT TT,CLC&POHE. Chủ trì: TS. Vũ Văn Ngọc Viện trưởng. Địa điểm: Phòng 310 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
Ghi chú:
 
 
 

Các file đính kèm:
 Lich cong tac tuan-33-2020.doc
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?