Thông tin liên hệTác giả gửi bài viết qua email: vcaa2021@gmail.com. Bài viết được chấp nhận sẽ được mời tham gia báo cáo trực tiếp tại Hội thảo, đồng thời được tiến hành biên tập đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:
  • PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, Ban tổ chức Hội thảo, điện thoại: 0906.163.535
  • PGS.TS. Đinh Thế Hùng, Ban tổ chức Hội thảo, Điện thoại: 0904.129.658
  • ThS. Doãn Thuỳ Dương, Thư ký Hội thảo, điện thoại: 0962.539.724

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?