Tin tức & Sự kiện

Thông báo V/v :Bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống máy chủ


TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ƯDCNTT
------------------
Số 13/ TTUDCNTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2020
 
THÔNG BÁO
(V/v :Bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống máy chủ)
Kính gửi : Các đơn vị trong trường
Hệ thống máy chủ cài đặt phần mềm quản lý học tập LMS, Tài liệu số DRM… của trường được cài đặt và vận hành được 01 năm. Để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, bảo mật và thông suốt, trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin sẽ thực hiện nâng cấp bộ nhớ, backup dữ liệu, cập nhật, nâng cấp phần mềm máy chủ, nâng cấp hệ thống LMS cho Viện Đào tạo quốc tế…. Vì vậy trong khoảng thời gian từ 8h00 đến 12h ngày chủ nhật 09/08/2020 hệ thống quản lý học tập LMS, xuất bản số DRM của trường tạm dừng hoạt động và các dịch vụ khác có thể bị ảnh hưởng (trừ một số dịch vụ Cổng thông tin, Email, MS Team, Skype For Business vẫn hoạt động). Sau khoảng thời gian trên, hệ thống máy chủ và phần mềm của trường sẽ hoạt động bình thường.
Kính đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, người học được biết và mong nhận được sự thông cảm của đơn vị vì sự bất tiện này.
            Trân trọng!
Nơi nhận:
- BGH (để chỉ đạo);
- Các đơn vị trong trường
- Cổng TTĐT (để thông báo);
- Lưu P.TH, TTUDCNTT.
GIÁM ĐỐC
                       
      
(đã ký)
                                   
TS. Lê Việt Thủy
 
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?