Tin tức & Sự kiện

NCS Nguyễn Thị Mai Chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ


Chiều ngày 06/7/2020, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Nguyễn Thị Mai Chi - Giảng viên Bộ môn Kế toán quản trị đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và phân tích với đề tài “Phân tích rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" dưới sự hướng dẫn của GS.Nguyễn Văn Công.
Những đóng góp mới về mặt lý luận 
 
Luận án đã chỉ ra rủi ro tài chính (RRTC) tại các doanh nghiệp viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (DNVT) có mối quan hệ với các nhân tố: lãi suất, hiệu năng các khoản phải thu và độ tuổi của công ty. Kết quả của các nghiên cứu trước đã không tìm thấy được mối quan hệ hiệu năng hoạt động cũng như lãi suất tới RRTC. Cùng với đó, mối quan hệ của biến độ tuổi của công ty tới RRTC cũng chưa được xem xét đến trong các nghiên cứu trước.
 
Những phát hiện rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 
 
(1)Nhân tố lãi suất có quan hệ ngược chiều với RRTC tại các DNVT. Nguyên nhân là do khi lãi suất cho vay tăng các DNVT giảm việc sử dụng các nguồn vốn vay từ bên ngoài (bao gồm cả ngắn hạn lẫn dài hạn) và tăng cường sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư cho hoạt động kinh doanh. Điều này đã gia tăng mức độ độc lập tài chính và giảm RRTC cho các DNVT. Nghiên cứu Defang & Murong (2005), Vũ Thị Hậu (2013) lại cho thấy không có đủ căn cứ để kết luận lãi suất có tác động đến RRTC. 
 
(2)Nhân tố hiệu năng các khoản phải thu có mối quan hệ ngược chiều với RRTC tại các DNVT. Các nghiên cứu của Altman (1968), Ohlson (1980), Defang & Murong (2005), Vũ Thị Hậu (2013), Vũ Thị Hậu (2017), Gang & Dan (2012), Fu & cộng sự (2012), Bhunia & Mukhuti (2012) chưa khẳng định được mối quan hệ này.
 
(3)Nhân tố độ tuổi của công ty cũng có mối quan hệ ngược chiều với RRTC tại các DNVT. Đây là nhân tố chưa được xem xét đến ở các nghiên cứu trước đây.
 
Những đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 
 
(1)Đối với các DNVT để hạn chế, ngăn ngừa RRTC cần áp dụng các biện pháp: Hoàn thiện quy trình phân tích RRTC từ khâu nhận diện đến đo lường, kiểm soát, xử lý RRTC. Nâng cao khả năng thanh toán bằng cách tăng khả năng thanh khoản của tài sản ngắn hạn. Tăng khả năng sinh lợi bằng biện pháp kiểm soát chi phí, từ giá thành sản xuất, dịch vụ đến các khoản chi phí ngoài sản xuất. Nâng cao hiệu năng các khoản phải thu từ việc quản lý tốt các khoản phải thu đến tăng số lần thu hồi tiền hàng. Xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp cả về cơ cấu nguồn vốn lẫn cơ cấu tài sản. Luận án cũng đề xuất biện pháp xử lý một số loại RRTC đặc trưng của các DNVT như: rủi ro về khả năng thanh toán, rủi ro về khả năng sinh lợi, rủi ro về tín dụng, rủi ro về cơ cấu nguồn vốn, rủi ro về lãi suất.
 
(2)Đối với Nhà nước và cơ quan chủ quản: Xây dựng chính sách phát triển viễn thông cho vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ vốn, lãi suất cho các DNVT khi tham gia các dự án. Nhanh chóng thành lập Hiệp hội Viễn thông Việt Nam.
 
(3)Đối với Sở Giao dịch chứng khoán: Thống nhất tiêu chí phân ngành giữa hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:
Bài và ảnh: Viện Kế toán - Kiểm toán
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?