TUYỂN SINH

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 12/2018 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 11/2018 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 10/2018 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 09/2018 Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo đại học Cử nhân Kế toán và Cử nhân Kế toán và Tài chính do Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) cấp bằng học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2018 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 09/2018 Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán bằng Tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, hệ chính quy năm 2018 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 08/2018 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 07/2018 Thông báo Kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo Đại học Cử nhân Kế toán - Tài chính dp Đại học York St John, Vương quốc Anh cấp bằng học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem tiếp ...

THÔNG BÁO

Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo đại học Cử nhân Kế toán và Cử nhân Kế toán và Tài chính do Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) cấp bằng học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2018 Thư mời tham dự Hội Thảo: "XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI VIỆT NAM" Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán bằng Tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, hệ chính quy năm 2018 Kế hoạch Tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán bằng Tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, hệ chính quy năm 2018 Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Kế toán Tài chính liên kết BIFA năm 2018 Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 cho sinh viên CFAB và BIFA Lịch học kỳ 2 năm học 2017 2018_lớp BIFA Lịch học kỳ 2 năm học 2017 2018_lớp CFAB 1 Thông báo v/v tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc chương trình trọng điểm cấp quốc gia KX.01/16-20 Thông báo mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế” Xem tiếp ...

QUẢNG CÁO