XEM CHI TIẾT

KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN THÁNG 10 NĂM 2017

Ngày đăng: 03/10/2017 10:36:9

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN NGẮN HẠN

 

KHAI GIẢNG CÁC LỚP KẾ TOÁN NGẮN HẠN

THÁNG 10 NĂM 2017

  I. KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

10A

06/10/2017

Tối 2,4,6

(18h-20h30)

Giảng đường

Đại học

Kinh tế

Quốc dân

1.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm giáo trình, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

* Sinh viên CQ được giảm giá 100.000đ

(photo 01 bản thẻ khi đăng ký)

2

10B

26/10/2017

Tối 3,5,7

(18h-20h30)

II. KẾ TOÁN THUẾ

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

96

25/10/2017

Tối 2,4,6

(18h-20h30)

Giảng đường

ĐHKTQD

 

1.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

 

 III. THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

9A

25/10/2017

Tối: 2,4,6

(18h-20h30)

Giảng đường

ĐHKTQD

1.500.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

* Sinh viên CQ được giảm giá 150.000

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NHIỆP - HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

73

25/10/2017

Tối: 2,4,6

(18h-20h30)

 

Giảng đường

Đại học

Kinh tế

Quốc dân

 

3.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm: Tài liệu, lệ phí thi

và cấp chứng chỉ

 

2

74

26/11/2017

Chiều T7, CN

(Sáng 08h -11h

Chiều 14h - 17h)

V. KẾ TOÁN MÁY

TT

Tên lớp

Khai giảng

Lịch học

Địa điểm học

Học phí

1

9A

25/10/2017

Tối 2,4,6

(18h-20h30)

Giảng đường     Đại học

Kinh tế

 Quốc dân

1.000.000 đồng/Khóa

* Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ

* Sinh viên CQ được giảm giá 100.000đ

(photo 01 bản thẻ khi đăng ký)

 

Đăng ký học  : Phòng 103, Giảng đường B2, Trường  ĐH KTQD, 207 Đường Giải Phóng, HBT, HN

Điện thoại      : 024.36.280.888 – 024.38.691.887 – 024.36.283.941

Website          : http://saa.edu.vn

Email             : daotaoketoan.neu@gmail.com

Fanpage         : https://www.facebook.com/daotaonganhanketoanktqd