TIÊU ĐỀ TIN TỨC

Tập huấn ngắn hạn về “Nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình liên kết đào tạo cử nhân quốc tế”

Ngày đăng: 07/03/2019 18:18:35

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên các trường đại học là mục tiêu dài hạn và cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh các chương trình đào tạo hướng đến thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) và tài trợ bởi quỹ giáo dục của Hội đồng Anh (British Council), khóa tập huấn ngắn hạn về “Nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình liên kết đào tạo cử nhân quốc tế” đã được tổ chức trong hai ngày 27 và 28 tháng 02 năm 2019 tại Trường Đại học Kế toán - Kiểm toán

Đại diện phía đào tạo:

  • Mike Flynn – điều phối viên chương trình hợp tác quốc tế
  • Danielle Rawlings – điều phối viên dự án
  • Dr. Nicola Bolton – Giảng viên
  • Carly Hill-Banks – Phòng đảm bảo chất lượng
  • Fiona Crozier – Cục Quản lý chất lượng Anh (Quality Assurance Agency)

Tham gia khóa tập huấn có đông đảo các Thầy/Cô là giảng viên, trợ giảng của Chương trình liên kết đào tạo cử nhân quốc tế và rất nhiều các Thầy/Cô khác có quan tâm. Khóa tập huấn đã diễn ra với nhiều hoạt động như thảo luận nhóm, thuyết trình, khảo sát với mục tiêu tìm hiểu về văn hóa đảm bảo chất lượng, lấy người học làm trung tâm trong hoạt động giảng dạy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Kết thúc khóa tập huấn các giảng viên/học viên tham gia đã nhận thức rõ hơn về việc duy trì chất lượng trong giảng dạy và tự biết cách trang bị những hoạt động bổ trợ để nâng cao chất lượng giảng dạy.