TIÊU ĐỀ TIN TỨC

Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 14/12/2018 16:30:45

Hòa chung trong không khí toàn ngành giáo dục tích cực đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; với tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, sáng ngày 11/12/2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 - 2019.

Đến dự Hội nghị có GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Phạm Hồng Chương – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Trần Thị Vân Hoa  Phó Hiệu trưởng; TS Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn Trường; GS.TS Nguyễn Văn Nam – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng; GS.TS Nguyễn Thành Độ  Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng; GS.TS Đặng Thị Loan – Nguyên Phó Hiệu trưởng; GS.TS Phan Công Nghĩa - Nguyên Phó Hiệu trưởng, cùng các đồng chí Đảng uỷ viên; thành viên Hội đồng trường là cán bộ viên chức, thành viên Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng Ban Nữ công; Bí thư, Phó bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng các đơn vị trực thuộc trường và các đại biểu triệu tập, các đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc trường.

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm 2 đồng chí: GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; TS Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn Trường. Thư ký Hội nghị gồm 2 đồng chí: TS. Vũ Văn Ngọc – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; TS. Lương Thu Hà – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo TT, CLC & POHE.

 

GS.TS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Bản báo cáo đã khẳng định rõ: Năm học 2017 – 2018, Nhà trường đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, viên chức thông qua các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam và các Nghị quyết, báo cáo hàng quý của Đảng bộ Khối và Đảng uỷ Trường. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 (tháng 4/2018) và Lễ mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng và trao huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng. Về việc thực hiện quy chế dân chủ, Nhà trường đã ban hành Quy chế Dân chủ cơ sở bổ sung, sửa đổi cập nhật những nội dung mới theo quy định của pháp luật và phù hợp với bối cảnh mới trong hoạt động của Nhà trường; Cùng với đó, qua 5 năm thực hiện nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2013 – 2018, nhờ những định hướng và quyết sách đúng đắn của tập thể Lãnh đạo Nhà trường, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có nhiều thành tựu và bước tiến đột phá trên lĩnh vực hoạt: đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất… Cũng trong năm học 2017 – 2018, Công đoàn trường đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 của 50 Công đoàn bộ phận và Đại hội đại biểu khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2017, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 – 2022, bầu ban chấp hành và đại biểu đi dự Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Về việc hoàn thiện chiến lược phát triển Nhà trường trên cơ sở tổng kết theo kế hoạch Đề án thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Sau hơn 3 năm thực hiện đề án, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ghi nhận những kết quả đáng trân trọng, giúp giảm bớt các thủ tục hành chính, tăng tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động của Trường trên tất cả các khía cạnh: tổ chức, tài chính, học thuật. Về công tác tuyển sinh, năm học 2017 – 2018 Nhà trường đã tuyển sinh thành công và đủ chỉ tiêu ngay từ đợt 1. Nhà trường vẫn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế. Trong năm học qua, Nhà trường đã đưa Nhà trung tâm đào tạo vào vận hành và sử dụng đồng bộ, hiệu quả phục vụ các hoạt động chuyên môn của Nhà trường; ban hành Quy định về văn hoá sử dụng Toà nhà. Sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển dài hạn của Trường, nỗ lực triển khai thực hiện một phần quy hoạch tổng thể (khởi công 1 khối nhà ở cho sinh viên và 1 khối nhà ở cho cán bộ, giảng viên khi quy hoạch được phê duyệt). Mạng lưới Cựu sinh viên ngày càng được mở rộng và phát huy vai trò trong công tác xây dựng và phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, toàn thể cán bộ, viên chức, NCS, học viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Ngoài những ưu điểm nổi bật trong năm học vừa qua, Giáo sư Hiệu trưởng đã đề cập đến một số những vấn đề còn tồn tại ở một số lĩnh vực có liên quan.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, bản báo cáo nhấn mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ hướng tới không có Bộ chủ quản và thực hiện chiến lược phát triển trường; Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và theo hướng hội nhập quốc tế ở các bậc học và hệ đào tạo; Triển khai thực hiện việc kiểm định và công nhận chất lượng một số chương trình đào tạo và kiểm định Nhà trường theo chuẩn quốc tế; Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, các nhóm nghiên cứu đăng ký công bố quốc tế. Đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác quốc tế về NCKH và trao đổi sinh viên, giảng viên, liên kết đào tạo, công nhận tín chỉ, cùng cấp bằng với các tổ chức, trường đại học uy tín trên thế giới; Ban hành Quy định tổng thể Nhà Trung tâm đào tạo, sớm hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển dài hạn của Trường; Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ công chúng của Trường theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Chú trọng xây dựng, nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Trường trong và ngoài nước.

TS Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp từ Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị

 PGS.TS Trần Đăng Khâm – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2017 - 2018

PGS.TS Phạm Thị Bích Chi – Trưởng phòng Tài chính Kế toán báo cáo công tác Tài chính năm học 2017 – 2018 

PGS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo xin ý kiến về một số vấn đề sửa đổi quy chế thu chi nội bộ và Báo cáo xin ý kiến về tiêu chí kéo dài thời gian làm việc của giảng viên có học vị từ tiến sĩ trở lên 

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn Trường đã trình bày Báo cáo Tổng hợp các ý kiến đóng góp từ Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị trong Trường. Tiếp đó là Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân của PGS.TS Trần Đăng Khâm – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân. Cũng trong chương trình hội nghị, PGS.TS Phạm Thị Bích Chi – Trưởng phòng Tài chính Kế toán đã trình bày báo cáo về công tác Tài chính năm học 2017 – 2018. Hội nghị cũng đã được nghe PGS.TS Hoàng Văn Cường  Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo xin ý kiến về một số vấn đề sửa đổi quy chế thu chi nội bộ và Báo cáo xin ý kiến về tiêu chí kéo dài thời gian làm việc của giảng viên có học vị từ tiến sĩ trở lên.

GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng trường trao kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD&ĐT

GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng trường trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2016 – 2017

 GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng trường trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2016 - 2017

PGS.TS Phạm Hồng Chương – Phó Hiệu trưởng và PGS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm học 2016 – 2017

 Thừa uỷ quyền của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, PGS.TS Phạm Hồng Chương – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân năm học 2016 – 2017

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ra Quyết định khen thưởng và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Nhà trường.

Sau 04 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Đại biểu Cán bộ công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 đã kết thúc. Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt cho tập thể sư phạm nhà trường, GS.TS Trần Thọ Đạt gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Trường trong năm qua đã có nhiều cố gắng, sáng tạo, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đưa ra. Nhiều công việc đã làm tốt như: Đảm bảo ổn định công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Trường; Đưa Toà nhà Trung tâm đào tạo chính thức đi vào sử dụng; Các chương trình liên kết được mở rộng và chất lượng ngày càng cao; Hoạt động mạng lưới cựu sinh viên ngày càng hiệu quả… Giáo sư Hiệu trưởng cũng trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý quý báu từ Hội nghị Cán bộ, Viên chức cấp cơ sở cho đến Hội nghị cấp trường. Những ý kiến đóng góp này rất quan trọng, thể hiện được trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong quá trình phát triển của Nhà trường. Với những ý kiến hay đề xuất lớn, Nhà trường sẽ thảo luận trong Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và đưa vào triển khai một cách hiệu quả nhất.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Các đại biểu trình bày báo cáo và phản hồi các ý kiến đóng góp tại Hội nghị

 Các đại biểu vui mừng, phấn khởi bỏ phiếu tại hội nghị

TS. Vũ Văn Ngọc – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị

ThS Bùi Đức Dũng - Trưởng phòng Tổng hợp công bố quyết định khen thưởng tại hội nghị 

 Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông