TIÊU ĐỀ TIN TỨC

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày đăng: 31/08/2018 8:55:52

Tháng 08/2018 tại Phòng họp Gác 2 - Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý giữ chức vụ Trưởng, phó các Bộ môn thuộc Viện Kế toán - Kiểm toán. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn về tổ chức bộ máy quản lý của Nhà trường.

Tới dự buổi Lễ có GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Khoa, Viện, Trung tâm trong toàn trường và các viên chức được bổ nhiệm trong đợt này.

GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chúc mừng tới các đồng chí được bổ nhiệm, tái bổ nhiệm. Giáo sư Hiệu trưởng nhấn mạnh: “Các đồng chí được bổ nhiệm lần này đều nhận được sự tín nhiệm từ đơn vị, từ Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban giám hiệu đánh giá cao. Tôi nghĩ rằng được tín nhiệm đã khó, giữ được sự tín nhiệm của mình trong thời gian tới còn khó hơn. Tôi rất mong các đồng chí mới được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp nhận và triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng. Chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa đơn vị mình sớm ổn định, phát triển cùng với sự phát triển của Trường ta trong giai đoạn mới”.

 Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, TS Vũ Văn Ngọc – Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ công bố các Quyết định

 GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định tái bổ nhiệm và tặng hoa cho PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa - Trưởng Bộ môn Kiểm toán

 GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho PGS.TS Trần Văn Thuận - Tân Trưởng Bộ môn Kế toán tài chính

GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho TS Trần Trung Tuấn - Tân Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

 GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho PGS.TS Phạm Đức Cường - Tân Trưởng Bộ môn Nguyên lý kế toán

GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang - Tân Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị

GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho ThS Lê Quang Dũng - Tân Phó Trưởng Bộ môn Kiểm toán

 GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho TS Nguyễn Thanh Hiếu - Tân Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

 GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho TS Nguyễn Đức Dũng - Tân Phó Trưởng Bộ môn Kế toán tài chính

 GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho TS Phạm Xuân Kiên - Tân Phó Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông

QUẢNG CÁO