TIÊU ĐỀ TIN TỨC

Đại hội công đoàn bộ phận Viện Kế toán - Kiểm toán nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày đăng: 04/11/2017 0:26:14

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân về tổ chức và tiến hành Đại hội Công đoàn bộ phận trong toàn Trường. Thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại phòng họp Gác 2 nhà 10, Công đoàn bộ phận Viện Kế toán - Kiểm toán long trọng tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận Viện Kế toán - Kiểm toán nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Dung – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường; PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh - Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Viện trưởng Viện Kế toán – Kiểm toán. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Bộ phận Viện Kế toán – Kiểm toán nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Toàn cảnh Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Dung – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu, chỉ đạo Đại hội

PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh - Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Viện trưởng Viện Kế toán – Kiểm toán phát biểu, chỉ đạo Đại hội

Ban chấp hành công đoàn bộ phận Viện Kế toán - Kiểm toán nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Các Đoàn viên Công đoàn bộ phận Viện Kế toán - Kiểm toán cùng chụp ảnh lưu niệm

QUẢNG CÁO