XEM CHI TIẾT

Thông báo mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế”

Ngày đăng: 12/07/2017 23:0:42

Ngành kế toán, kiểm toán của Việt Nam đã có những thay đổi tích cực theo hướng hội nhập với quốc tế trong những năm gần đây. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán, kiểm toán theo hướng hội nhập quốc tế, công tác đào tạo và nghiên cứu về kế toán, kiểm toán tại các trường đại học cần có sự đổi mới thực sự.

Với vị thế là trường đại học đầu ngành đào tạo về kinh tế, quản lý và kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã và đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm đổi mới toàn diện quá trình đào tạo đại học và sau đại học. Nằm trong chuỗi chương trình này, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân long trọng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế” nhằm trao đổi một số ý kiến liên quan tới thực trạng đào tạo kế toán, kiểm toán trình độ cao hiện nay, mở rộng nghiên cứu vấn đề đào tạo kế toán, kiểm toán trong tương lai và đề xuất một số giải pháp nhằm phục vụ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thời gian diễn ra hội thảo : 7h30, Thứ 6, ngày 14 tháng 07 năm 2017

Địa điểm: Gác 2, Nhà 10, Đại học Kinh tế quốc dân.

Xin được trân trọng kính mời Quý vị đại biểu, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học quan tâm tham dự hội thảo.

                                                                   BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO