XEM CHI TIẾT

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

Ngày đăng: 11/07/2016 16:30:2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
---------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------Hà Nội, ngày  07  tháng  07  năm 2016

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

Kính gửi:  Các nhà khoa học

 

Cùng với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), kiều hối là một trong những nguồn lực đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam. Giai đoạn 2002 – nay, dòng kiều hối chiếm khoảng 6,0% GDP (được xếp vào 10 quốc gia thu hút kiều hối hàng đầu thế giới), trong khi đó dòng vốn FDI và ODA vào Việt Nam lần lượt là 7,7% và 3,0%.
            Hiện tại, Việt Nam có hơn 4,5 triệu kiều bào sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tính đến đầu 2016, đã có 52 trên 63 tỉnh thành phố có đầu tư trực tiếp của Việt kiều với hơn 2.000 dự án, quy mô vốn khoảng 8,6 tỷ USD. Tuy nhiên, việc thu hút và sử dụng kiều hối nói chung và đầu tư từ kiều bào nói riêng cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh vẫn còn chưa được như kỳ vọng.
            Trong bối cảnh đó và nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm cho các nhà quản lý, chuyên gia, nhà đầu tư, nhà khoa học, giảng viên và những người làm thực tế trong lĩnh vực đầu tư, ngân hàng, tài chính, các đối tượng trực tiếp tham gia vào quá trình gửi và tiếp nhận kiều hối, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Mối quan hệ giữa kiều hối và hoạt động đầu tư tại Việt Nam” tại Hà Nội.
1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
Các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy bann người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện một số ngân hàng thương mại, giảng viên, nghiên cứu viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO
- Thời gian dự kiến:Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016
- Địa điểm: Phòng Hội thảo A & C, Gác 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO
- Nhận thức cơ bản về kiều hối và đầu tư phát triển tại các quốc gia;
- Tác động của kiều hối đến hoạt động đầu tư tại các quốc gia đang phát triển;
- Các tiêu chí đánh giá tác động của kiều hối đến đầu tư;
- Các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa kiều hối và đầu tư;
- Kinh nghiệm của một số quốc gia trong thu hút và sử dụng kiều hối cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội;
- Dòng chảy kiều hối trên phạm vi toàn cầu và mối quan hệ giữa kiều hối với các nguồn lực tài chính khác;
- Mối quan hệ giữa kiều hối và FDI
- Mối quan hệ giữa kiều hối và ODA
- Tác động của kiều hối đến tỷ giá và dự trữ ngoại hối;
- Tác động của kiều hối đến thị trường bất động sản;
- Tác động của kiều hối đến thị trường chứng khoán;
- Tác động của kiều hối đến tổng cầu;
- Tác động của kiều hối đến tăng trưởng và phát triển kinh tế;
- Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong thu hút các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển;
- Mối quan hệ giữa kiều hối với hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam
- Giải pháp tăng cường mối quan hệ tích cực giữa kiều hối và hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
- Một số giải pháp tăng cường thu hút kiều hối vào Việt Nam theo hướng bền vững;
- Các chủ đề khác liên quan đến đầu tư và kiều hối.
4.THỂ LỆ GỬI BÀI HỘI THẢO
Bài viết gửi Hội thảo có dung lượng từ 6-15 trang (3000-7.500 từ, trình bày trên khổ giấy A4, Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13. Bài viết được khuyến khích trình bày theo hình thức của một bài báo khoa học, Kỷ yếu Hội thảo có Ban biên tập và được xuất bản.
Thời hạn nộp bài: trước 24h ngày 15 tháng 08 năm 2016.
Bản mềm bài viết xin gửi về địa chỉ: khoadautu@neu.edu.vn
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức: PGS.TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng Khoa Đầu tư. Điện thoại: 0904.100.662. Email: hungpv@neu.edu.vn.
Xin trân trọng cảm ơn.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa

QUẢNG CÁO