XEM CHI TIẾT

THÔNG TIN Về buổi thuyết trình của GS. Finn Kydland

Ngày đăng: 11/07/2016 16:25:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
-----------------

THÔNG TIN
Về buổi thuyết trình của GS. Finn Kydland

 

Ngày 12/7/2016, trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ, Hội gặp gỡ Việt Nam tổ chức buổi thuyết trình của GS. Finn E.Kydland – người từng đoạt giải Nobel Kinh tế vào năm 2004.
Về GS. Finn E.Kydland:GS. Finn E.Kydland (1943) là nhà Kinh tế học người Na Uy. Ông là Giáo sư của trường Đại học California, Santa Barbara (USA) từ năm 2004 đến nay, và là Chủ tịch của Quỹ Jeff Henley (Jeff Henley Endow Chair in Economics). Trước đó, ông giảng dạy và có học vị Tiến sĩ tại trường Đại học Carnegie Mellon (USA). GS. Kydland cùng với GS. Edward Prescott đồng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2004 “cho những đóng góp của họ về kinh tế vĩ mô động: thời gian nhất quán của các chính sách kinh tế và động lực thúc đẩy chu kỳ kinh doanh” (contribution to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles). Hai Giáo sư đã có đóng góp quan trọng cho hai lĩnh vực nghiên cứu kinh tế vĩ mô có liên quan mật thiết với nhau (lĩnh vực nghiên cứu thứ nhất liên quan đến việc thiết kế các chính sách Kinh tế vĩ mô; lĩnh vực nghiên cứu thứ hai là về sự biến động của chu kỳ kinh doanh). Cả hai lĩnh vực nghiên cứu của GS. Kydland và GS. Prescott đã cung cấp những điểm quan trọng, đó là: Kinh tế vĩ mô được coi là một hệ thống động, nơi mà các chủ thể kinh tế (tư nhân) và các cơ quan hoạch định chính sách nhà nước ra các quyết định dựa trên tính hợp lý, hướng tới tương lai và có mối tương quan với nhau; Đưa ra một cách nhìn mới về chính sách Kinh tế vĩ mô tốt, dẫn đến việc xem lại và cải tổ các cơ quan hoạch định chính sách cũng như các phương pháp của các chính sách bình ổn.
Thông tin chi tiết về buổi thuyết trình:

- Thời lượng buổi thuyết trình: 90 phút (từ 16h00 đến 17h30)
- Địa điểm diễn ra buổi thuyết trình: Hội trường A – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Nội dung buổi thuyết trình: Các vấn đề Kinh tế học
- Ngôn ngữ sử dụng trong buổi thuyết trình: Tiếng Anh
- Đối tượng tham dự: Các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế.

 

BAN TỔ CHỨC

QUẢNG CÁO