LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS TRƯƠNG VĂN TÚ
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học kTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Năm, nơi công nhận học vị: 2016
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại:
Email:

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học

Kinh tế Quốc dân

Kế toán

2010

Thạc sĩ

Đại học

Kinh tế Quốc dân

Quản trị kinh doanh (MBA)

2016

Tiến sĩ

 

 

 

Thực tập sinh khoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Những hướng tiếp cận về hệ thống thông tin kế toán (AIS) tại các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và EAC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Thực trạng và cách thức vận dụng kế toán sáng tạo vào quản lý doanh nghiệp Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Trương Văn Tú - Tên hội thảo: “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Kế toán sáng tạo có thực sự sáng tạo? - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Kế toán sáng tạo: Góc nhìn từ quản lý - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường đại học Quy Nhơn - Thời gian tổ chức: 2016
Nội dung quan trọng của hiệp định TPP và các quan điểm nắm bắt cơ hội từ TPP của Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2015: Cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập mới - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Ban kinh tế trung ương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Đào tạo kế toán trong các trường Đại học ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán – tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường đại học Lao động Xã hội - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học