LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. PHÍ VĂN TRỌNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán/Kế toán, kiểm toán và phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2018
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0904.219.789
Email: trongngocminhtho@gmail.com

Quá trình đào tạo

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Kinh tế quốc dân

Kế toán

2002

Thạc sĩ

ĐH Kinh tế quốc dân

Kế toán

2007

Tiến sĩ

ĐH Kinh tế quốc dân

Kế toán, kiểm toán và phân tích

2018

Thực tập sinh khoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2002-2009

Đại học Lao động - Xã hội

Phó bộ môn Kiểm toán

2009-nay

Viện Kế toán - Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách kế toán của các công ty Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương - Số tạp chí: 475 Năm công bố: 8/ 2016
Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương pháp kế toán TSCĐ hữu hình - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: 13 Năm công bố: 7/ 2015
Xu hướng vận dụng chính sách khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp Nhà nước - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 10/ 2013
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết- “”lượng” tăng, “chất” chưa tăng - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán tài chính - Số tạp chí: 3 Năm công bố: 3/ 2012
Hóa đơn hàng bán bị trả lại: nhìn từ góc độ thuế và kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 12 Năm công bố: 12/ 2012

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thống kế toán của mỗi quốc gia - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
“Phù phép” Báo cáo tài chính - “những con số biết nói” - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Kế toán sáng tạo: Góc nhìn từ quản lý - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường đại học Quy Nhơn - Thời gian tổ chức: 2016
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình nghề kế toán tại trung tâm Đào tạo liên tục; - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011
Cơ hội và thách thức đối với đào tạo kế toán, kiểm toán ở trường Đại học Kinh tế quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán – tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Giáo trình: Kế toán tài chính - Chủ biên: PGS.TS.Nghiêm Văn Lợi - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2007

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học