LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: GV
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Tài chính
Năm, nơi công nhận học vị: 2012, Trường Đại học Southampton, UK
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: 0963051387
Email: Thaonp42@gmail.com; Thaonp42@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học

Kinh tế quốc dân

Kế toán

2009

Thạc sĩ

Trường Đại học Southampton, UK

Tài chính

2012

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013-nay

Viện Kế toán- Kiểm toán,

Trường đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

2009-2010

Dự án Giáo dục đại học 2 –

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thư ký dự án

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Tạp chí Kinh tế phát triển - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Phương Thảo - Tên tạp chí: - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: / 2014

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement ICECH 2016 - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Phương Thảo, Đặng Thị Trà Giang. - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Hội thảo cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn