LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: PGS.TS NGUYỄN NGỌC QUANG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Trưởng Bộ môn Kế toán Quản trị /Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2002
Chức danh khoa học: Phó giáo sư
Năm phong chức danh khoa học: 2007
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, tài chính, kiểm toán và phân tích kinh tế
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0193057781, 01649961258, 01258595198
Email: Nnq1966@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán

1994

Đại học

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Anh (English)

2004

Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Tiến sỹ về Kinh tế

2002

Các khóa đào tạo ngắn hạn

Trung tâm Pháp Việt –ĐHKTQD

Kế toán công và kế toán quản trị nâng cao

Tháng 3/2002

Chứng chỉ

Hiệp hội kế toán Châu Á – Thái Bình Dương và Ngân hàng Phát triển Châu Á ( CAAP –ADP)

Phân tích kinh tế nâng cao

Tháng 9/2009

Chứng chỉ

Viện Nghiên cứu &Phát triển Kinh tế Châu Á

Phân tích tài chính

Tháng 7/1996

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

6/2018-này Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Trưởng BM Kế toán quản trị

2012 - 6/2018

Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên cao cấp

2008 -2012

Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trưởng BM, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

2004 – 2008

Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Phó trưởng BM, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

1994-2004

Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Thực trạng và giải pháp chống gian lận thuế của các DN vốn FDI hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Ngọc Quang và Nguyễn Hoản - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: T6/2016 Năm công bố: 6/ 2016
Trao đổi về các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ tin cậy của BCTC Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Ngọc Quang và Trần Thị Phương Mai - Tên tạp chí: tạp chí Tài chính và QTKD - Số tạp chí: T9/2016 Năm công bố: 9/ 2016
Nâng cao năng lực của BM trong các trường ĐH nghiên cứu. - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Ngọc Quang - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: T8/2013 Năm công bố: 8/ 2013
Xây dựng mô hình BSC cho các DN - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Ngọc Quang - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 9/ 2013

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học kế toán hệ phi chính quy trong các trường Đại học hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Ngọc Quang - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2012
Giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán tăng cường quản lý trong các Tập đoàn Kinh tế Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Ngọc Quang - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2011
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động trong các Tập đoàn Kinh tế Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Ngọc Quang - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2010

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh tế - Chủ biên: Nguyễn Ngọc Quang - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 2012
Sách chuyên khảo Phân tích BCTC - Chủ biên: Nguyễn Ngọc Quang - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 2012
Giáo trình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Nguyễn Ngọc Quang – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 2012
Giáo trình Phân tích BCTC - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Nguyễn Ngọc Quang – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2011
Giáo trình Kế toán quản trị - Chủ biên: Nguyễn Ngọc Quang - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2010

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Phân tích Báo cáo tài chính nhằm chống gian lận và trốn thuế của DN, FDI Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Quang - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: B2016-KHA-04 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Giải pháp chống trốn thuế của các DN trên địa bàn tỉnh Vính Phúc - Loại đề tài: Tỉnh - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Quang - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: 34/ĐTKHVP-2016 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội sau khủng hoảng tài chính - Loại đề tài: Thành Phố - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Quang - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: 01X-10/10-2013-2 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Khá

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn
Hoàng Đình Hương ĐH Kinh tế quốc dân 2015 Hướng dẫn 1
Trần Trung Tuấn ĐH Kinh tế quốc dân 2015 Hướng dẫn 1
Trần Thị Thu Hường ĐH Kinh tế quốc dân 2014 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Ngọc Lan ĐH Kinh tế quốc dân 2012 Hướng dẫn 1
Nguyễn Hoản ĐH Kinh tế quốc dân 2012 Hướng dẫn 1
Hoàng Văn Tưởng ĐH Kinh tế quốc dân 2010 Hướng dẫn 1

Hình thức khen thưởng về khoa học