LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý/ Kế toán
Năm, nơi công nhận học vị: 2013
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán quản trị
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0914335569
Email: minhphuongktqd2015@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán

2003

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán

2007

Tiến sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán

2013

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2003- 2005

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế ORIA

Kế toán tổng hợp

Từ 2005 – T5/2007

Công ty TNHH cửa sổ nhựa EUROWINDOW

Nhân viên tài chính

Từ T5/2007 – Nay

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Chính sách đầu tư phát triển Kinh tế - Xã hội các vùng tái định cư Dự án Hồ chứa nước Thủy lợi, Thủy điện: Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh - Số tạp chí: 12/2016 Năm công bố: 12/ 2016
Phân tích cấu trúc của một số doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 10/ 2013
Phương hướng ứng dụng kế toán trách nhiệm cho các Doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 194 Năm công bố: 8/ 2013
Ứng dụng phương pháp bảng điểm cân bằng trong công tác quản lý tại công ty sản xuất sữa Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 12/ 2012
Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 177 Năm công bố: 3/ 2012
Mô hình kế toán quản trị chi phí - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Môi trường - Số tạp chí: 10/2011 Năm công bố: 10/ 2011
Vai trò của phần mềm kế toán với các doah nghiệp vừa và nhỏ - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Môi trường - Số tạp chí: 9/2011 Năm công bố: 9/ 2011
Vận dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong phân tích chi phí hỗn hợp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 165 Năm công bố: 3/ 2011
Vận dụng mô hình Dupont trong phân tích tài chính của doanh nghiệp sữa Việt Nam - Vinamilk - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 157 Năm công bố: 7/ 2010
Kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xây dựng - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 85 Năm công bố: 6/ 2010
Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm trong kế toán quản trị - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán - Số tạp chí: 80 Năm công bố: 8/ 2009

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Mô hình phân bổ chi phí hoạt động theo thời gian (TDABC) và mô hình kế toán tiêu dùng nguồn lực (RCA): Sự chuyển đổit từ mô hình ABC - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Phương pháp phân bổ chi phí hoạt động theo tiêu thức thời gian: Lý thuyết và thực tiễn. - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Áp dụng phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (ABC) trong lĩnh vực Dịch vụ - Khách sạn - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên hội thảo: Chưa có tên Hội thảo - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam - Thời gian tổ chức: 2016
Agency theory - Motivation of creative accounting - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên hội thảo: Management Accounting - international experiences and current situations in Vietnam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam - Thời gian tổ chức: 2016
Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa vùng Tây Bắc - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Minh Phương - Tên hội thảo: Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường ĐH Thương mại & Cao đẳng Sơn La - Thời gian tổ chức: 2012

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Giáo trình Kế toán quản trị - Chủ biên: PGS. TS Nguyễn Ngọc Quang - Tham gia biên soạn: Nguyễn Thị Minh Phương – Nơi XB: NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2011

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu khả năng vận dụng phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (ABC) tại khách sạn Metropole - Hà Nội - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Phương - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: KTQD/V2016.49 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Kế toán trách nhiệm - Nghiên cứu thực tiễn tại công ty CP sữa Hà Nội - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Phương - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: KTQD/V2014.35 – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học