LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. LÊ THỊ NHU
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2018
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0912390964
Email: nhuxnk@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế Quốc dân

Thương mại

1995

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán

2007

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1995-2009

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương -Viện Chăn nuôi

Kinh doanh, Kế toán

2010-nay

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính trong các công ty xây dựng niêm yết tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Thị Nhu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái bình Dương - Số tạp chí: 483 Năm công bố: 12/ 2016
Nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc vốn trong doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Lê Thị Nhu - Tên tạp chí: Tạp chí Tài chính – Quản trị kinh doanh - Số tạp chí: 3 Năm công bố: 9/ 2016
Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Thị Nhu và Mai Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 12/ 2012
Bàn về phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tác giả (đồng tác giả): Mai Vân Anh và Lê Thị Nhu - Tên tạp chí: Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 12/2012 Năm công bố: 12/ 2012

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Nghiên cứu về khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Thị Nhu - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Tác động của cơ cấu vốn đến khả sinh lợi trong doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Lê Thị Nhu - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học kế toán sáng tạo: góc nhìn từ kế toán và quản lý - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Quy Nhơn - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Phân tích kinh doanh - Chủ biên: PGS. TS Nguyễn Ngọc Quang - Tham gia biên soạn: chương 3 – Nơi XB: Nxb Đại học Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2013

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học