LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. NGUYỄN THỊ MỸ
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế; Kế toán, kiểm toán và phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2013
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán ...
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0912265886
Email: Mynt1975@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, kiểm toán và phân tích

1996

Thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, kiểm toán và phân tích

2005

Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, kiểm toán và phân tích

2013

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1996-2001

Công ty TNHH Kiểm toán AASC

Kiểm toán viên

2001-2002

Công ty TNHH TM và Dịch vụ Công đoàn

Phụ trách kế toán

2002-2003

Công ty Bưu chính - VIETEL

Kế toán tổng hợp

2003-2005

Trường ĐH Công đoàn

Giảng viên

2005-Nay

Viện Kế toán - Kiểm toán,

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Phát triển nguồn nhân lực kế toán trong khu công nghệ ca – cơ họi và thách thức khi gia nhập TPP và AEC - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán và kiểm toán số 1+2/2017 (160-161) - Số tạp chí: 1 Năm công bố: 2/ 2017
Nghiên cứu mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 86 Năm công bố: 12/ 2014
Giải pháp hoàn thiện kiểm toán BCTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 196 (II) Năm công bố: 10/ 2013
Hoàn thiện HTKSNB nhằm nâng cao chất lượng BCTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 10/ 2013
Đặc điểm công ty niêm yết và báo cáo tài chính công ty niêm yết ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 165 (II) Năm công bố: 3/ 2011
Thực trạng qui trình kiểm toán BCTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 165 (II) Năm công bố: 3/ 2011
Nghiên cứu kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 11/ 2009
Thu thập bằng chứng trong kiểm toán tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ - Tên tạp chí: Tạp chí Thương mại - Số tạp chí: Năm công bố: 7/ 2008
Tăng cường KSNB ở ngành BCVT - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 7/ 2008

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Nhân lực kế toán ngành dệt may – lợi ích và thách thức trước thềm TPP - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ và cộng sự - Tên hội thảo: kế toán, kiểm toán việt nam trong điều kiện hội nhập, tham gia vào các hiệp định thương mại thế Hệ mới - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Công nghiệp Hà Nội - Thời gian tổ chức: 2016
Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán trong xu thế hội nhập TPP và AEC - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Hạn chế của kiểm toán viên – Giải pháp và hàm ý đào tạo kiểm toán tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ và cộng sự - Tên hội thảo: Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán theo yêu cầu hội nhập - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Hội Kế toán, Kiểm toán và Đại học Kinh doanh và công nghệ - Thời gian tổ chức: 2016
Kinh nghiệm quốc tế về kiến nghị và thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán Nhà nước - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Mỹ và cộng sự - Tên hội thảo: Tổ chức quản lý, theo dõi việc thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán Nhà nước - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Kiểm toán nhà nước - Thời gian tổ chức: 2015

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Sách Lý thuyết Kiểm toán - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2016
Sách chuyên khảo: Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2015
Sách Lý thuyết Kiểm toán - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2008

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Ứng dụng mô hình SERVPERF trong đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Mỹ - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: KTQD/V16.06 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Chất lượng thông tin và chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Tính suất đào tạo tại trường đạo học Kinh tế quốc dân - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: KTQD/V15 – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu bộ tiêu chí đánh giá sản xuất công nghiệp theo hương giá trị gia tăng cao - Loại đề tài: Sở Công Thương - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện kiểm toán BCTC các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Mỹ - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: NCS2010.04 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học

- - 2013