LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS. PHAN THỊ THANH LOAN
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2013
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Lý thuyết kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0982 240 291
Email: thanhloanneu@gmail.com

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán

2010

Thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

2013

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2010 - nay

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên bộ môn Kiểm toán

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

IFRS: 10 năm thực hiện và bàn luận - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán và kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 8/ 2014
Bàn về kiểm soát nội bộ với việc kiểm soát chi phí trong công ty xây dựng ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội - Số tạp chí: 107 Năm công bố: 11/ 2014
Kiểm toán hoạt động chuyển giá trong nền kinh tế hội nhập ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 196(II) Năm công bố: 10/ 2013
Xu hướng phát triển tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2012

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Audit of mineral resources for sustainable development in Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Environment Management and Sustainable Development - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Hà Tĩnh - Thời gian tổ chức: 2017
Kiểm soát rủi ro cho ngành chế biến thủy sản Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Phương pháp giảng dạy với việc đảm bảo chất lượng đào tạo chương trình kiểm toán chất lượng cao trong nền kinh tế hội nhập của Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học - Hội thảo Khoa học: Cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Kiểm soát rủi ro trong các doanh nghiệp bánh kẹo Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các đô thị lớn tại Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Ứng dụng kế toán quản trị để tăng cường khả năng cạnh tranh trong các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Quản trị Doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Chủ nhiệm đề tài - Mức độ tham gia: - Mã số: KTQD/V16.41 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Mối quan hệ giữu quản trị công ty và giá phí kiểm toán tại các doanh nghiệp niêm yết trên địa bàn thành phố Hà Nội - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: KTQD/V15.21 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học