LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. NGUYỄN PHƯƠNG LINH
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán Tài chính và Quản trị
Năm, nơi công nhận học vị: 2016
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 01662.826.926
Email: linhnguyen@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Kinh tế Quốc dân

Kế toán

2011

Thạc sĩ

ĐH Kinh tế và Luật Berlin

Kế toán

2016

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011 - nay

Viện Kế toán – Kiểm toán, ĐH KTQD

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bàn về kế toán tài sản sinh học - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc, Nguyễn Phương Linh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 12/2013 Năm công bố: 12/ 2013

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Xây dựng học phần Kế toán máy trong chương trình đào tạo sinh viên chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Phương Linh - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học