LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. NGUYỄN HÀ LINH
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2018
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quốc tế, Học thuyết kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0945.088.886
Email: linhnh@neu.edu.vn, halinh1510@gmail.com

Quá trình đào tạo

Đại học

Học viện tài chính

Kế toán

2004

Thạc sĩ

Trường Đại học Thụ Đức, 

Đài Loan

Quản trị kinh doanh

2008

Tiến sĩ

 Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

2018

 

Quá trình công tác

2004 - 2005

Công ty TNHH Điện Dương

Kế toán

2005 - 2006

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Giảng viên

2006 - 2008

Trường Đại học Thụ Đức (Đài Loan)

Học viên cao học

2009 - Nay

Viện Kế toán-Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

Kế toán chương trình quốc tế BIFA

Nghiên cứu sinh

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Lý thuyết đại diện trong mối quan hệ với hành vi điều chỉnh lợi nhuận tại các công ty cổ phần - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hà Linh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - Số tạp chí: 479 Năm công bố: 10/ 2016
Using the M-score model in detecting earnings management: evidence from non-financial Vietnamese listed companies - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hữu Ánh & Nguyễn Hà Linh - Tên tạp chí: VNU Journal of Science: Economics and Business - Số tạp chí: Vol. 32, No. 2 Năm công bố: 1/ 2016
Một số quan điểm về thuế GTGT tại Mỹ - Tác giả (đồng tác giả): Trần Mạnh Dũng & Nguyễn Hà Linh - Tên tạp chí: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay - Số tạp chí: 04(217) Năm công bố: 1/ 2016
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định làm việc tại Big4 của sinh viên chuyên ngành Kế toán -Kiểm toán, Trường ĐHKTQD - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hữu Ánh & Nguyễn Hà Linh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2014
Kế toán nhận thức với các hành vi tiêu dùng cá nhân - Tác giả (đồng tác giả): Trần Mạnh Dũng & Nguyễn Hà Linh - Tên tạp chí: Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng - Số tạp chí: 136 Năm công bố: 9/ 2013
Cắt giảm thuế suất: Phản ứng từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Tác giả (đồng tác giả): Trần Mạnh Dũng & Nguyễn Hà Linh - Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng - Số tạp chí: 139 Năm công bố: 12/ 2013
Bàn về các hình thức kế toán qua ý kiến của các chuyên gia - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hà Linh & Vũ Thị Minh Thu - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: T12/2012 Năm công bố: 12/ 2012

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Bàn về việc giảng dạy nguyên lý kế toán cho sinh viên khối ngành kinh tế - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hà Linh - Tên hội thảo: Kế toán – Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Applying Jones model and its reliability in detecting earnings management: empirical study of listed companies in Vietnam’s stock market - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hữu Ánh & Nguyễn Hà Linh - Tên hội thảo: The 5rd International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2016
Modified Jones model and its reliability in detecting earning management: A case of Vietnamese stock market - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hữu Ánh & Nguyễn Hà Linh - Tên hội thảo: The 3rd International Conference on Finance and Economics - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế TP HCM - Thời gian tổ chức: 2016
Detecting earnings management: evidence from non-financial Vietnamese listed companies - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hữu Ánh & Nguyễn Hà Linh - Tên hội thảo: International Conference Pan-Pacific XXXII - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2015
Vai trò của Vườn ươm doanh nghiệp trong việc hỗ trợ các DNNVV ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hà Linh & Nguyễn Thùy Linh - Tên hội thảo: Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Nên hay không nên: việc xây dựng một hệ thống thuế GTGT cho Mỹ? - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hà Linh - Tên hội thảo: Hội thảo quốc gia về đào tạo kế toán và kiểm toán tại Việt Nam T11/2011 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011
Adoption of E-commerce as an innovation in Vietnam: an integration of Technology Acceptance Model and Innovation Theory - Tác giả (đồng tác giả): Ming-Shiung Hsiao & Nguyễn Hà Linh - Tên hội thảo: International conference on business intelligence - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2008

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học