LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. PHẠM THANH HƯƠNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2013
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán công
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0902.170.288
Email: pthuong172@gmail.com huongpham@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

2010

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

2013

 

Quá trình công tác

2012 – nay

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

2010 - 2012

Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Kiểm toán viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Phân tích tác động của thông tin lợi nhuận kế toán và dòng tiền đến lợi suất cổ phiếu của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Phương Thảo, Phạm Thanh Hương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: T12/2014 Năm công bố: 12/ 2014

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Tác động của vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành nông nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Vũ Thị Lan Hương, Phạm Thanh Hương - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Ảnh hưởng của giá chuyển nhượng đến lập báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Trần Quang Chung, Phạm Thanh Hương - Tên hội thảo: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học